Javier Ibars

Director de Relacions Laborals i Afers Socials de Foment del Treball.