Jaume Graells

Director General {d'Educació} Bàsica i {Batxillerat}. Departament {d'Educació}.