J. A. Giménez

J. A. Giménez és responsable de canals d'informació del diari 'Información' d'Alacant