Isabelle Anguelovski

Experta en planificació urbana i ecologia política de l'Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals, Barcelona. Professora d'investigació ICREA i directora del Barcelona Lab for Urban Environmental Justice and Sustainability, BCNUEJ