Gabriel Colomé

Portaveu del Grup Municipal Socialista a l'Ajuntament de Barcelona.