Elisenda Alamany

Regidora del Grup Municipal de ERC a l'Ajuntament de Barcelona.