Cristina Maragall

Cristina Maragall és presidenta de la Fundació Pasqual Maragall