Cristina Junyent

Directora de la Fundació Ciència en Societat