Cristina Fornaguera, Oriol Quintana y Llorenç Puig

Investigadors de l'IQS-URL