Cristina Fornaguera

Professora del departament de bioingenieria de l'Institut Químic de Sarrià (IQS)-Universitat Ramon Llull.