Carme Fenoll

Directora del Àrea de Cultura i Comunitat de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC).