Carme Borrell y Davide Malmusi

Carme Borrell és doctora en salut pública. Membre de la Xarxa de Científiques Comunicadores. Davide Malmusi és doctor en salut pública.