Carlos Cabrera Massanés

Director general de l'Institut Cerdà.