Carles Conill y Marc Oliva

Carles Conill és enginyer de Camins. Marc Oliva és enginyer Industrial. Coordinadors de l’Observatori Intercol·legial de l’Aigua

Carles Conill és enginyer de Camins. Marc Oliva és enginyer Industrial. Coordinadors de l’Observatori Intercol·legial de l’Aigua