Berta Fauró

Consultora en Transport i Innovació de l'Institut Cerdà