Enquesta de Fotocasa

¿Com abaixar el preu del lloguer? Agilitar els desnonaments ajudaria, segons el 78% dels propietaris

  • El 67% dels llogaters acceptaria mesures estatals per regular el lloguer si a canvi tinguessin millores fiscals

¿Com abaixar el preu del lloguer? Agilitar els desnonaments ajudaria, segons el 78% dels propietaris
Es llegeix en minuts

Sis de cada deu propietaris particulars consideren que el preu dels lloguers a Espanya és, en l’actualitat, alt o molt alt, mentre que el 33% assegura que són preus correctes i el 5% indica que són baixos o molt baixos. 

Així ho reflecteixen les dades de l’informe ‘Radiografia del llogater a Espanya. ¿Com afectarien les mesures intervencionistes el mercat del lloguer?’ fet per Fotocasa i l’Agència Negociadora del Lloguer (ANA), amb la intenció d’analitzar la visió dels propietaris respecte al paper de l’Estat en el mercat dels lloguers privats.

Al febrer el preu de la vivenda de lloguer va registrar la primera caiguda interanual després de més de cinc anys de pujades en cadena, per situar-se en 10,48 euros per metre quadrat, segons les dades de l’Índex Immobiliari d’aquest portal immobiliari.

Preguntats per quines mesures podrien contribuir a abaratir els arrendaments, els propietaris tenen molt en compte la possibilitat d’impagament de l’inquilí, que segons l’estudi a més és una de les seves preocupacions principals. En aquest context, agilitar el termini dels desnonaments per impagaments de renda contribuiria a abaixar el preu dels lloguers, segons l’opinió del 78% dels entrevistats.  

Una altra mesura que els llogaters veurien amb bons ulls és augmentar l’oferta pública de lloguer, amb què estaria d’acord el 67% del total. A més, el 41% considera que la intervenció del preu dels lloguers privats abaixaria el preu de les rendes, mentre que al 34% li sembla que congelar les rendes dels lloguers privats durant períodes de temps ajudaria amb aquest objectiu. 

Parc de lloguer i accés a la vivenda

Al llarg del 2020, el volum de lloguers es va reduir lleugerament, fins al 17,3% del total de llars espanyoles (des del 18,3% anterior), contra el 76,9% que suposa la vivenda en propietat, segons les dades de l’última Enquesta Contínua de Llars elaborada per l’Institut Nacional d’Estadística (INE). La falta de vivendes al mercat del lloguer ascendeix fins als dos milions d’immobles, d’acord amb un altre informe recent de la consultora Savills Aguirre Newman, que serien necessàries per complementar el parc actual, que ronda els 2,5 milions. Segons detallen des de la firma, d’aquests dos milions addicionals perquè l’oferta de vivenda de lloguer se situï al nivell d’altres països d’Europa, una part important hauria de tenir algun tipus de protecció o rendes assequibles.

En general, des del punt de vista dels propietaris, el problema d’accés a la vivenda s’hauria de resoldre per la contribució del sector públic, augmentant la despesa pública en vivenda social. No obstant, més de la meitat dels enquestats per Fotocasa (55%) opina que els grans tenidors sí que haurien de cedir un percentatge del seu parc a vivendes socials.

En aquest sentit, la major part dels propietaris (més de sis de cada deu) estima que reduir el termini dels desnonaments en cas d’un impagament de la renda augmentaria l’oferta de vivendes de lloguer perquè donaria més seguretat jurídica als llogaters. Al seu torn, el 13% pensa que no hauria d’afectar, mentre que 13% més considera que afectaria molt poc. 

També demanden un incentiu fiscal de l’Estat, que creuen que serviria per generar més nombre de vivendes per llogar. En concret, el 78% està a favor d’una iniciativa fiscal d’aquest tipus. D’altra banda, més de la meitat coincideix que mesures com exigir garanties i avals de dos mesos de renda als inquilins o actualitzar anualment amb l’IPC són insuficients (62% i 57%, respectivament). 

«Els propietaris particulars assenyalen dos problemes que més els preocupen: impagaments, destrosses i desprotecció jurídica per les administracions públiques. Si es resolguessin aquests problemes, el parc de vivendes augmentaria», ha afirmat José Ramón Zurdo, Director General de l’Agència Negociadora del Lloguer, durant la presentació de l’informe. «Amb més seguretat jurídica, segurament els preus baixarien», ha afegit

Mesures estatals

En aquest sentit, tot i que en general els propietaris no estiguin d’acord amb el paper intervencionista de l’Estat, sí que es declaren disposats a acceptar una regulació estatal del preu dels lloguers, «sempre que reverteixi en algun tipus de compensació», detalla l’informe de Fotocasa. 

Així, el 67% dels propietaris acceptaria el paper del Govern al mercat del lloguer si a canvi tingués millores fiscals, contra el 7%, que hi estaria poc disposat, i el 3%, que ho rebutja completament. A més, el 75% es mostra favorable (el 39% totalment disposat i el 36% bastant disposat) a acceptar mesures intervencionistes si a canvi s’agiliten notablement els processos de desnonaments per recuperar les vivendes al més aviat possible. 

Els propietaris també recolzarien mesures estatals si poguessin consultar els antecedents d’impagaments en bases de dades oficials: fins al 32% hi estaria totalment disposat i el 41% hi estaria bastant disposat. 

Notícies relacionades

Així mateix, un 72% dels propietaris defensa acceptar la intervenció del Govern si es poguessin augmentar les garanties que s’exigeixen als inquilins. Aquest percentatge es divideix en un 27% que estaria totalment disposat i un 45% que estaria bastant disposat a recolzar les mesures. Per contra, un 6% estaria poc disposat i un 5% no estaria disposat en absolut a recolzar-les. 

Finalment, algunes mesures ja aplicades per l’Executiu o amb possibilitats de ser aprovades són vistes amb recel pels propietaris. En concret, de cara a un eventual control en el preu dels lloguers el 36% dels entrevistats veu atacada la seva llibertat de decisió sobre la seva vivenda, mentre que el 32% opina que el seu poder adquisitiu disminuiria. No obstant, també són alts els percentatges de propietaris que pensen que aquestes són mesures necessàries perquè hi hagi un accés més destacat a vivendes de lloguer (32%) i per evitar l’especulació (36%).