Treball en Barcelona

La importància de la transformació i el canvi en els plans de recol·locació professional

Marcos Huergo, director general de LHH per al sud d’Europa, detalla les necessitats i reptes del mercat laboral en aquest sentit

La importància de la transformació i el canvi en els plans de recol·locació professional
5
Es llegeix en minuts

En el Grup Adecco LHH és la divisió encarregada d’acompanyar els professionals i les organitzacions en els seus processos de canvi i transformació. Un àmbit en què és líder, de la mà de Marcos Huergo, el seu director general per al sud d’Europa. 

Aquesta transició és fonamental per donar resposta a noves necessitats que planteja el mercat laboral, com la digitalització. Així ho detalla, entre molts altres aspectes, Marcos Huergo en la següent entrevista.

¿Com han canviat els plans de recol·locació des que van començar a ser obligatoris en empreses de més de 50 treballadors?

Els programes de recol·locació han evolucionat per donar resposta a les noves necessitats del mercat laboral, atorgant més pes a les accions d’‘upskilling’ i ‘reskilling’ i amb un component digital més gran. També hem constatat una extensió en la durada dels programes (de 6 a 12 mesos), la incorporació de compromisos de recol·locació i la introducció de mesures específiques per a determinats col·lectius com talent sènior, prejubilats o emprenedors.

No obstant, el principal canvi es troba en com afronten les empreses aquests plans. En un inici eren considerats com un cost derivat d’una obligació legal i ara són considerats una inversió en reputació i RSC, així com una mesura per a l’atracció i fidelització de talent: ‘employer branding’, ‘engagement’ i ‘employee experience’.

¿Són útils i eficaços els plans de recol·locació? ¿Quant triguen de mitjana els participants a recol·locar-se?

Els plans de recol·locació no només acceleren els terminis de recol·locació, sinó que milloren el nivell d’ocupabilitat dels qui hi participen a través dels programes de «desenvolupament de carreres professionals» i d’‘upskilling’/‘reskilling’ que permeten adquirir i/o desenvolupar els nous coneixements i competències requerides pel mercat laboral.

Després de 16 anys analitzant els resultats dels nostres programes, les conclusions es repeteixen cada any: els professionals que participen en els nostres plans de recol·locació triguen menys temps a incorporar-se al mercat laboral que les persones que no compten amb aquests serveis. 

L’any 2021, vam acompanyar 10.593 professionals i el temps mitjà de recol·locació va ser de 5,4 mesos. Els aturats espanyols que no compten amb aquest tipus d’acompanyament triguen, de mitjana, 14 mesos a reincorporar-se al mercat laboral. 

L’any passat vam assistir a grans reestructuracions dins del sector bancari i LHH va estar darrere de molts dels processos de recol·locació de les grans entitats. ¿En quin punt estan aquests plans? ¿La gent que es va acollir a aquests programes ja s’ha recol·locat? ¿A quins sectors principalment?

Efectivament, el 2021 va ser l’any amb més acomiadaments en el sector bancari, amb un total de 18.957 treballadors inclosos en procediments d’acomiadament col·lectiu i de baixes incentivades. Des de LHH estem acompanyant més del 65% d’aquests professionals a través dels nostres «Programes de Recol·locació Garantida», que asseguren la recol·locació i la consolidació en un nou projecte professional per al 100% dels professionals que optin per aquesta alternativa.

Els plans de recol·locació iniciats el 2021 estan encara en procés, ja que les sortides efectives són graduals i molts encara estan pendents de desvinculació (en alguns casos fins a l’any 2023). No obstant, podem assenyalar que el 82% dels candidats actius ja s’han recol·locat i esperem arribar al 100% al llarg de l’últim quadrimestre de l’any.

Respecte als principals sectors on s’estan recol·locant els professionals del sector bancari destaquen assessoria/consultoria (23%), serveis financers (19%), el mateix sector bancari (12%) i ‘real estate’ (10%).

Reestructuracions i reindustrialització

LHH també aborda processos de reindustrialització. ¿Com es pot donar una segona vida a una planta industrial que tanca?

Les decisions de tancament o reestructuració tenen impacte no només sobre els treballadors sinó també als territoris afectats en termes de pèrdua d’activitat econòmica i destrucció d’ocupació (directe i indirecte).

Els programes de reindustrialització impulsats per LHH tenen per objectiu minimitzar l’impacte d’aquestes decisions sobre els territoris mitjançant la captació de nous projectes empresarials generadors de riquesa i d’ocupació, ja sigui a través de la cessió de l’activitat a un tercer («Reemprenedor»), l’atracció de nous projectes alternatius («Greenfields») o el desenvolupament dels ja existents («Brownfields»). 

En tots aquests supòsits el paper de LHH se centra a identificar potencials inversors i acompanyar-los fins a la posada en marxa de la nova activitat; així com crear un marc institucional –amb administracions públiques i agents socials– que afavoreixi l’atracció de noves inversions. En darrer terme, es tracta de posar en valor els actius industrials i una plantilla qualificada per impulsar noves activitats empresarials als territoris.

¿Quins són els avantatges de la reindustrialització per a la regió on es porta a terme?

La reindustrialització serveix per mitigar l’impacte que suposa un cessament o tancament d’una empresa en un territori, principalment sobre l’activitat econòmica i l’ocupació. Ofereix naus industrials en molt bones condicions per localitzar un nou projecte, treballadors ben qualificats i en alguns casos producció romanent durant el període d’arrencada del nou inversor. Aquests projectes permeten als territoris mantenir l’activitat econòmica auxiliar, així com els llocs de treball indirectes i diversificar l’activitat industrial cap a sectors més resilients i sostenibles.

¿Per què s’hauria de fomentar que les empreses apostin per plans de reindustrialització? Els plans de reindustrialització són una mesura eficaç per evitar la desertització industrial i l’empobriment dels territoris, especialment en zones amb escàs dinamisme empresarial. Aquests plans ofereixen una solució per a les empreses que desitgen sortir d’un territori d’una forma responsable, així com una alternativa d’ocupació als treballadors afectats i una garantia de manteniment de l’activitat industrial a escala local.

Finalment, si vol destacar algun cas d’èxit sobre la reindustrialització a Espanya.

Són cada vegada més les empreses que inclouen programes de reindustrialització dins de les seves mesures d’acompanyament social. A títol d’exemple podem destacar la multinacional agroalimentària belga Ardo Foods, que va culminar juntament amb LHH el seu projecte de reindustrialització a la planta de Marcilla (Navarra) el març del 2022. Aquest projecte oferia una solució a la falta de competitivitat que aquest emplaçament arrossegava des de feia diversos anys.

 L’objectiu d’aquesta reindustrialització era clar: la recerca de nous inversors que donessin continuïtat a l’activitat desenvolupada a la planta, que mantinguessin el màxim nombre de llocs de treball possible i que permetés a la nova empresa desenvolupar noves activitats industrials complementàries a les naus i terrenys disponibles.

Notícies relacionades

Després d’un procés de deu mesos, el projecte va finalitzar amb la compravenda de les naus, els terrenys, l’activitat i la subrogació total de la plantilla per part de l’empresa Viru Naturally Ahead, que va presentar un ambiciós pla de negoci que va incloure l’ampliació a noves activitats que garantissin la rendibilitat de l’emplaçament. Gràcies al desenvolupament d’aquest projecte s’ha ofert una solució òptima a la totalitat dels treballadors de la fàbrica i, a més, Ardo Foods continuarà col·laborant amb Viru Naturally Ahead com a proveïdor del servei logístic des de les instal·lacions de Marcilla.

Altres exemples de projectes de reindustrialització liderats per LHH són Danone, Endesa, Vestas, Gamesa, TE Conectivity o Vesuvius.

Temes:

Ocupació