Digitalització de la justícia

Com es pot fer una demanda ‘online’ sense advocat ni procurador

Des del novembre passat, a Catalunya es poden presentar determinats plets civils sense haver de desplaçar-se als jutjats

  • La justícia catalana ja permet demandes de reclamació econòmica ‘online’ i sense advocat

extra/221222EPC_ELISENDA PONS_162400519.jpg

extra/221222EPC_ELISENDA PONS_162400519.jpg / Elisenda Pons

2
Es llegeix en minuts
J. G. Albalat
J. G. Albalat

Redactor

Especialista en judicials

Ubicada/t a Barcelona

ver +

Des del mes de novembre passat, qualsevol ciutadà a Catalunya pot presentar un plet per reclamar deutes monetaris de fins a 2.000 euros sense necessitat d’acudir presencialment a un jutjat (judicis verbals), un requisit que era imprescindible anteriorment. A més, tampoc hi ha l’obligació en aquest tipus de plets d’haver de contractar un advocat o un procurador per fer una reclamació, i n’hi ha prou amb accedir a la seu judicial de la Generalitat per interposar aquestes denúncies per via telemàtica. El mateix passa en les demandes de reclamacions econòmiques quan es disposa d’un document que l’acredita (judicis monitoris).

La reclamació econòmica és una petició que es fa a una empresa, un establiment mercantil, un professional, un particular o un organisme determinat per obtenir la prestació d’un servei de manera correcta, el retorn d’una quantitat monetària, la rescissió d’un contracte, l’anul·lació d’un deute o el pagament d’una indemnització.

La interposició telemàtica de la reclamació pot realitzar-se únicament en nom propi o bé en nom de terceres persones, sempre que el que la presenta estigui facultat o tingui poders per fer-ho, o bé signi la declaració responsable corresponent durant la tramitació.

Tanmateix, la reclamació via internet només es pot fer en dos supòsits judicials civils: demandes de reclamacions econòmiques i sempre que es disposi d’un document que l’acredita i quan la quantia és igual o menor a 2.000 euros.

¿Com fer-ho?

El denunciant s’ha d’identificar al portal electrònic de la Generalitat mitjançant el DNI electrònic, un certificat digital o l’idCat Móbil (només és necessari introduir el DNI i el número de mòbil). A la pestanya de ‘Tràmits’ hi ha l’opció per presentar la demanda de reclamació econòmica. Les demandes s’envien directament al mòdul d’entrada i repartiment i d’allà s’entreguen als jutjats que corresponguin. A l’usuari se li notifiquen les dades sobre la denúncia, el número de procediment i el jutjat en el qual es resoldrà el plet.

D’altra banda, a l’àrea privada de la seu judicial electrònica hi ha la possibilitat d’aportar ‘online’ escrits d’oposició, esmenes, recursos i proves en els processos d’aquestes característiques en els quals la persona consti com a part i sempre que no sigui necessari un advocat o procurador. Aquesta funcionalitat permet presentar escrits en procediments on constem com a intervinents en el procés judicial.

Notícies relacionades

Finalment, en cas de no tenir idCat Móbil es pot aconseguir a través d’aquesta pàgina web. Posteriorment, s’haurà d’acreditar la identitat de l’usuari amb el número i la data de caducitat del DNI o de la TIE –targeta d’identitat d’estranger.

Altres informacions

La seu judicial electrònica de la Generalitat està disponible en quatre llengües, català, castellà, anglès i francès, i ofereix informació dels serveis de l’Administració de Justícia a Catalunya i de com realitzar determinades gestions (com demanar hora i dia per als registres civils, atorgar un poder, demanar un certificat d’antecedents penals, fer una denúncia o sol·licitar un advocat quan no es pot pagar).