Educació a Catalunya

La Generalitat aprova el nou currículum de Primària i ESO

  • Se centra en l’enfocament competencial i «la preparació dels alumnes per a la seva formació posterior»

  • Els centres tindran tres anys per «aplicar progressivament» els canvis del nou currículum

La Generalitat aprova el nou currículum de Primària i ESO

JORDI V. POU

1
Es llegeix en minuts

El Govern ha aprovat aquest dimarts –la quarta setmana de curs– el decret d’ordenació dels ensenyaments de l’educació bàsica, que inclou l’Educació Primària, l’Educació Secundària Oligatoria (ESO) i els cicles formatius de grau bàsic, i que els centres educatius tindran tres anys per aplicar progressivament. Al decret es defineix l’estructura del currículum, que inclou com a novetat les competències clau i el perfil competencial de sortida, que concreten les finalitats educatives d’aquestes etapes. També incorpora nous elements curriculars per al desplegament de les àrees i matèries: competències específiques, criteris d’avaluació, coneixements i situacions. En aquest sentit, el nou currículum «aprofundeix en l’enfocament de competències per aconseguir un aprenentatge amb sentit i profund».

Com altres novetats, el currículum inclou sis aspectes que es volen impulsar en el sistema educatiu: aprenentatge competencial, perspectiva de gènere, universalitat del currículum, qualitat de l’educació lingüística, benestar emocional i consciència global i ciutadania democràtica.

El decret preveu l’enfocament competencial, que combina els continguts habituals de les matèries amb «capacitats personals per resoldre situacions problemàtiques», i la possibilitat d’«establir àmbits per impartir de manera integrada diferents àrees i matèries».

Notícies relacionades

El nou currículum també inclou la capacitat dels centres per gestionar de manera autònoma una fracció de l’horari escolar i treballar a partir de projectes globalitzadors; la preparació dels alumnes per al seu itinerari formatiu posterior i acompanyar-los en el seu desenvolupament personal i social; i que s’elabora un sol decret per a l’educació bàsica incloent-hi les dues etapes educatives que constitueixen una sola unitat.

En el desplegament d’aquest currículum, s’han publicat exemples de projectes globalitzadors tant d’educació primària com de secundària; s’ha fet ja una formació bàsica a direccions; una web amb una guia específica i recursos que es van actualitzant; i s’està organitzant formació i acompanyament per als centres que s’iniciarà a l’octubre.