Per què puja el preu de la llum? Te’n donem les claus

L’augment del cost del gas, juntament amb l’augment de la demanda l’any passat, són alguns dels principals factors que hi han influït

Les energies renovables són una de les principals solucions que podrien evitar aquestes escalades de preus

Una factura de la llum

Una factura de la llum

9
Es llegeix en minuts
Pep Canals

La inflació s’ha convertit en el tema estrella d’aquest any. La pujada del preu de la llum, l’encariment dels productes bàsics i la pèrdua de la capacitat d’estalvi i de poder adquisitiu està afectant seriosament la butxaca de la majoria dels espanyols. Segons les dades de l’Institut Nacional d’Estadística (INE), l’Índex de Preus de Consum (IPC) acumulat des del gener fins al juliol era del 6,7%, i l’any podria tancar amb una inflació acumulada del 8%.

Un dels factors clau que ha influït en aquesta situació ha sigut precisament la pujada del preu de l’energia, especialment del petroli i el gas. Amb la reobertura i la posada en marxa de l’economia després de la pandèmia, la demanda i la producció de tota mena de productes es va disparar. Com a conseqüència, això es va reflectir també al mercat energètic, que és el motor principal de l’economia. En un món que funciona per la llei de l’oferta i la demanda, els preus s’han desbocat.

Per què puja el preu de la llum?, com funciona el mercat energètic?, com es pot reduir la factura?... Aquests són alguns dels dubtes que intentarem resoldre en aquest article.

El paper del gas en la pujada de la llum

Un factor que ha influït de manera notòria en l’encariment de la factura de la llum ha sigut el preu del gas. Tant a Espanya com a la resta d’Europa, aquest combustible és una de les matèries primeres utilitzades en la producció d’electricitat a través dels cicles combinats (gas + vapor).

Tot i que aquest tipus de tecnologia no juga un paper important sobre el total de l’energia produïda, hi ha diferents factors que expliquen per què el seu encariment ha disparat els preus.

1. Com funciona el mercat majorista elèctric?

El primer –i més rellevant– és comprendre com funciona el mercat majorista elèctric. El ‘pool’, el nom amb què es coneix aquest mercat, és la subhasta en què les empreses productores presenten les seves ofertes i les comercialitzadores compren els paquets que necessiten per garantir el subministrament als consumidors per a cada hora del dia, tenint en compte la previsió de demanda que l’operador del sistema elèctric faci per a l’endemà.

Aquest model, en el cas europeu, es regeix des de ja fa molts anys per un sistema de fixació de preus ‘marginalista’. És a dir, la font d’energia més cara que entra en el mix energètic és la que fixa el preu per a cada hora.

Primer se subhasten les energies renovables i la nuclear, que solen tenir un preu més baix. Però com que la seva producció no és suficient per cobrir la demanda total en moltes ocasions, entren en joc altres sistemes de generació, com els cicles combinats. En aquest sentit, el gas i el carbó que s’utilitzen en aquesta tecnologia són els que acaben fixant el preu per a una franja concreta.

2. Els factors geopolítics rere la pujada del preu del gas

Tot i que la guerra d’Ucraïna ha sigut un dels factors que han influït en la tendència alcista dels últims mesos, no ha sigut l’única causa. El preu del gas natural ja creixia des d’abans.

El 2020 el preu mitjà va ser de 10 euros el megawatt hora (MWh), un preu baix que està molt vinculat amb l’aturada de la demanda que va suposar la covid-19. El 2021, amb la reactivació de l’economia a escala global i sobretot a l’Àsia, la demanda de gas es va disparar i els productors van augmentar-ne el seu preu, que va arribar a escalar de mitjana fins als 50 euros MWh.

Així doncs, la crisi generada per la guerra d’Ucraïna s’ha sumat a l’anterior. La Unió Europea tenia una gran dependència del gas rus. El país liderat per Vladímir Putin subministrava prop del 40% d’aquesta matèria primera els estats de la UE. La incertesa generada per les sancions o un tall de subministrament ha desestabilitzat encara més els preus.

En el cas concret d’Espanya i Portugal regeix des del 15 de juny la coneguda com a ‘excepció ibèrica’. Aquesta mesura, plantejada per contenir la pujada del preu de llum, intervé en el mercat elèctric i fixa un preu màxim del gas utilitzat per generar electricitat. Durant els sis primers mesos d’aquesta mesura, el preu del gas serà d’un màxim de 40 euros MWh i, a partir del desembre, anirà pujant 5 euros al mes fins a arribar als 70 euros MWh el 31 de maig de 2023.

3. Encariment dels drets d’emissió

Amb l’objectiu de reduir les emissions de CO₂, la Unió Europea va posar en marxa el Règim de Comerç de Drets d’Emissió. Aquest sistema obliga centrals tèrmiques, de cogeneració, refineries i indústries com la siderúrgia i la ceràmica a pagar per les emissions que generen fent servir energies fòssils.


/

Aquests drets s’assignen de manera gratuïta o per subhasta. En el cas del sector elèctric ha d’acudir a subhasta des de l’any 2013. Cada any es reparteixen menys drets per aconseguir arribar a una reducció del 55% de les emissions de CO₂ el 2030. Per aquest motiu, el preu no ha parat de créixer i s’ha disparat fins a pràcticament els 90 euros en l’actualitat.

Això s’acaba reflectint en la factura dels consumidors, tot i que afecta de manera diferent en funció de si tens contractada l’electricitat a través del mercat regulat (PVPC) o lliure.

Estàs en el mercat lliure o en el regulat?

A Espanya hi ha dos mercats per contractar l’electricitat: el mercat lliure i el mercat regulat (PVPC). Aquesta és una singularitat del país i l’usuari és lliure d’escollir a quin dels dos pertany. Aquesta decisió és fonamental, ja que l’elecció de l’un o de l’altre pot canviar substancialment el que s’acaba pagant a la factura. Com funcionen?

  • Mercat lliure: Aquest és el model que tenen actualment 16 milions de llars a Espanya. El preu, en aquest cas, el determina l’empresa comercialitzadora. Els preus són molt més estables, ja que el consumidor que escull una tarifa fixa sap per endavant què pagarà (el preu del kWh) i no es trasllada directament el preu fixat cada dia.

  • Mercat regulat: En aquest cas són 10,5 milions de llars les que estan abonades al mercat regulat, un cas peculiar d’Espanya. El preu, en aquest cas, canvia cada dia i a cada hora, ja que els preus els marca el mercat elèctric amb la supervisió del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic.

Els consumidors que més estan notant la pujada del preu de la llum són aquells que es troben al mercat regulat, perquè estan més exposats a les pujades i les baixades del preu de l’electricitat. En el cas del mercat lliure, els preus pugen amb les revisions periòdiques en les quals s’incorporen actualitzacions de l’IPC o costos regulatoris, entre d’altres, però es mantenen molt més estables.

Les renovables redueixen la factura de la llum

Es pot produir el 100% de l’energia elèctrica amb fonts d’origen renovable? Sí, però avui dia encara no és possible per la falta de desenvolupament d’instal·lacions. És a dir, per incrementar la potència s’hauria de continuar incrementant la implementació d’aquestes tecnologies arreu del món.      

En el context actual i en els futurs escenaris que puguin plantejar-se, la millor solució a la crisi energètica és incrementar la producció i utilització de fonts d’energia renovables. Segons les dades de Red Eléctrica, durant l’any 2021 aquestes tecnologies van suposar un 48,4% del mix de producció d’electricitat a Espanya gràcies a l’increment a la producció d’eòlica i solar fotovoltaica.


/

Un cas que reflecteix aquest increment és el d’Endesa. Durant els primers 9 mesos del 2021, el 85% de la seva producció d’energia va ser lliure d’emissions. La companyia, a més, té el repte d’invertir 31.000 milions d’euros fins al 2030 perquè el 80% de la seva generació sigui lliure de CO₂ i, el 2040, esperen ser 100% renovables. 

El desenvolupament d’aquestes tecnologies comporta tres beneficis principals:

  1. Actuar contra el canvi climàtic: L’única manera d’assolir les metes establertes pel Pla Nacional Integrat d’Energia i Clima (PNIEC) i la Llei de Transició Ecològica, que plantegen un 74% de generació d’energies d’origen renovable i la descarbonització de l’economia el 2050, és desenvolupar la capacitat de producció d’aquestes energies.

  2. Disminuir la dependència energètica: Segons les últimes dades proporcionades per l’INE, Espanya té una dependència energètica de prop més del 73%, sobretot, per l’ús excessiu de combustibles fòssils.

  3. Reduir el preu que paguen els consumidors: Les fonts d’energia renovables tenen un preu menor al mercat i, per tant, això es traduiria en un descens en el preu de la factura elèctrica de totes les llars. 

Com pots reduir la factura de la llum?

Els usuaris poden reduir la factura de la llum si tenen en compte alguns factors com el tipus de mercat a què compraran l’electricitat, la tarifa que contractin i també és fonamental l’optimització de l’eficiència energètica de la llar. Aquest últim, un aspecte clau que cal tenir en compte.

  1. Triar mercat: Com es comentava més amunt, ser al mercat lliure o regulat és un factor que pot determinar substancialment el preu de la factura. En una època de preus baixos, el mercat regulat pot ser una bona opció, però el lliure ofereix més estabilitat. En el cas del mercat regulat es pot aprofitar les franges horàries vall (nit i caps de setmana) per fer algunes tasques com engegar la rentadora, ja que són les més barates.

  2. Escull tarifa segons el teu consum: És important saber el consum de la llar i triar una tarifa que s’adapti a les necessitats.

  3. Eficiència energètica: Aquest, probablement, és un dels factors que més s’hauria de tenir en compte. Els electrodomèstics amb certificació d’alta eficiència energètica poden optimitzar molt millor el consum, la il·luminació de tipus led consumeix un 80% menys que la tradicional i algunes reformes com l’aïllament de la llar poden millorar la temperatura de casa amb el seu estalvi en calefacció o aire condicionat. 

Llum Verda: informació per a conèixer el sector de l'energia

Llum Verda és un projecte d'Endesa que, amb la col·laboració de Premsa Ibèrica, té l'objectiu d'ajudar el lector a comprendre com funciona el sector energètic i aprofundir en el procés de transformació sostenible que s'està produint. A través de sis reportatges, aquesta iniciativa oferirà al lector informació sobre el sector i s'explicarà com s'està treballant en el procés d'electrificació de l'economia, un element fonamental per a aconseguir la descarbonització i avançar en els Objectius de Desenvolupament Sostenible i la lluita contra el canvi climàtic.