Formació professional

Una plaça de Medicina per cada 12 sol·licituds de futurs universitaris

Els dos graus més sol·licitats són Medicina i Veterinària, mentre que Infermeria i altres ciències de la salut són les més elegides com a segona opció

Una plaça de Medicina per cada 12 sol·licituds de futurs universitaris

FHES

2
Es llegeix en minuts
EFE

Per cada plaça oferta en el grau de Medicina en el curs 2021-2022 hi va haver 12 sol·licituds i gairebé cinc per cada plaça d’infermeria, segons l’Estadística d’Universitats, Centres i Titulacions, publicada avui, dimecres, pel Ministeri d’Universitats.

Aquest any acadèmic van augmentar fins a 86 les universitats amb activitat a Espanya, dos més que el curs anterior (ESIC Universitat i CUNEF Universitat, totes dues privades i amb seu a la Comunitat de Madrid).

Així, el Sistema Universitari Espanyol compta avui amb 86 universitats, 50 de públiques i 36 de privades. Sis d’aquestes són no presencials (cinc de privades i una de pública). D’altra banda, s’imparteixen 1.185 doctorats, dels quals 1.079 (el 91%) pertanyen a les universitats públiques, i tan sols 113 (un 9%) a les privades.

Titulacions i ocupació, per branques

La branca d’Arts i Humanitats és on menys titulacions de doctorat s’imparteixen a les públiques mentre que a les privades és la branca de Ciències la menys representada. En l’altre extrem, tant les universitats públiques com les privades imparteixen la major part dels seus doctorats en la branca de Ciències Socials i Jurídiques.

El nombre de places de graus ofertes en universitats públiques presencials el curs 2021-2022 ha assolit les 242.611 places, de les quals 221.726 s’han cobert amb els estudiants procedents de preinscripció i d’aquests 150.939 es van matricular en la seva primera opció.

La taxa d’ocupació (relació percentual entre la matrícula de nou ingrés per preinscripció i el nombre de places ofertes) ha sigut del 91,4%. Turisme i Hoteleria juntament amb Agricultura, Ramaderia i Pesca són els àmbits en els quals la taxa d’ocupació és més baixa, i queden a més de 10 punts percentuals de tots els altres.

D’altra banda, Matemàtiques i Estadística, Medicina, Esports i Veterinària han superat el 99% d’ocupació.

Medicina i Veterinària, les favorites

La taxa de preferència (relació percentual entre la demanda en primera opció i el nombre de places ofertes) s’ha situat en el 200,7%. Les titulacions amb més taxa de preferència han sigut, amb molta diferència, les dels àmbits de Medicina i Veterinària.

En el cas de Medicina es comptabilitzen més de 12 sol·licituds per cada plaça oferta. S’ha de tenir en compte que a aquesta taxa la influeix directament el fet que un estudiant es pugui preinscriure en diverses comunitats autònomes simultàniament.

Notícies relacionades

Finalment, la taxa d’adequació (relació percentual entre la matrícula de nou ingrés en primera opció i la matrícula total de nou ingrés) ha sigut del 68,1%.

Mentre que Medicina i Veterinària són els àmbits amb més taxa d’adequació, Infermeria i altres ciències de la salut són els àmbits on hi ha més alumnes matriculats sense ser aquesta la seva primera elecció. En el cas d’Infermeria, només el 44,5% dels matriculats haurien triat la titulació en la seva primera opció.