Irregularitats en un ens públic

Cas Serveis Socials: així eren els contractes sota sospita

  • Contractes milionaris i irregulars per atendre nens desemparats, discapacitats o víctimes del masclisme

  • EL PERIÓDICO accedeix a alguns dels contractes que va donar el consorci i que els auditors consideren que poden ser «nuls de ple dret»

Cas Serveis Socials: així eren els contractes sota sospita

FERRAN NADEU

5
Es llegeix en minuts
Elisenda Colell
Elisenda Colell

Redactora

Especialista en pobresa, migracions, dependència, infància vulnerable, feminismes i LGTBI

Ubicada/t a Barcelona

ver +
J. G. Albalat
J. G. Albalat

Redactor

Especialista en judicials

Ubicada/t a Barcelona

ver +

Mesos de contractació fantasma, gestors que firmaven contractes milionaris sense estar capacitats per a això, sobrecostos injustificats o entitats que gestionen serveis públics durant mesos sense un contracte que els avali. Aquestes són algunes de les irregularitats que afloren en els informes de la Generalitat consultats per EL PERIÓDICO, en relació amb contractes de gestió o serveis per a centres on viuen nens tutelats, persones amb discapacitat o mares víctima de violència masclista adjudicats pel Consorci de Serveis Socials de Barcelona. Van abusar de la contractació sense publicitat quan no corresponia, però els contractes que van fer ‘en obert’ tampoc se’n salven.

La majoria d’aquests expedients irregulars afloren a l’auditoria de la Intervenció General de la Generalitat el 2017 que es publica el maig del 2019. Els interventors revisen 12 contractes públics on afloren importants irregularitats. A cinc d’aquests contractes la quantitat adjudicada supera el milió i el gerent els firma malgrat que només pot fer-ho si són inferiors a 300.000 euros. Dos contractes afecten l’època de Ramon Lamiel (ERC) i la pràctica majoria quan ho era Josep Pera (CiU)

Centre de menors tutelats

Centre de menors tutelatsLa congregació religiosa de Mares de Desemparats i Sant Josep de la Muntanya firma un contracte (188/2013) per gestionar un centre de menors del consorci on viuen 60 nens de 3 a 18 anys tutelats per la Generalitat per un cost de 2,3 milions. Els interventors dedueixen que aquest contracte posa de manifest el «poc rigor en els controls», ja que qui guanya la valoració tècnica de l’expedient és, en realitat,la cooperativa Suara. El contracte el firma el gestor del Consorci tot i que no estava capacitat per a això. A més, en aquest centre han aflorat sobrecostos que superen la quantitat estipulada al contracte i no es van justificar degudament.

Tampoc quadren les dates. L’informe que justificava que aquest centre l’havia de gestionar la congregació és del 16 d’abril. No obstant, la resolució de l’adjudicació i la firma del contracte es fa gairebé un mes abans, el 22 i 28 de març. A més, els auditors apunten que el centre d’aquests nens va estar «dos mesos i mig sense cobertura jurídica», perquè el contracte s’havia de començar a executar al gener, però fins a finals de març no es va fer oficial.

En aquest contracte, diuen els interventors, falten molts documents essencials com són la proposta d’administració, l’oferta presentada, i les proposicions administratives, tècniques i econòmiques. A més, els plecs del contracte no estaven firmats degudament pels representats del consorci.

Ambulàncies adaptades

Ambulàncies adaptadesAquest expedient (008/2015) s’inicia el febrer del 2015 i afecta el servei d’ambulàncies adaptades per als residents del centre de persones amb discapacitat Oràliaque guanya l’empresa Ambulancias Tomás. En cap moment s’especifica quin procediment de licitació s’aplicarà. El contracte es va acabar prorrogant vuit vegades i va superar els sis anys, més del que permet la normativa. I el va aprovar i va firmar el gerent quan no estava capacitat perquè superava els 300.000 euros.

En aquest contracte no apareix cap document que demostri que va existir una mesa de contractació, ni que s’obrissin tres sobres amb les tres ofertes presentades, ni que es publiqués en el DOGC, ni que es va traspassar al registre públic de contractes.

Acollida de menors desemparats

Ni informe de valoració de les ofertes presentades, ni proposta d’adjudicació i tampoc documents que demostrin que l’entitat que va guanyar aquest concurs està al corrent del pagament d’impostos. Aquests són els documents essencials que no consten, segons els interventors, al contracte d’adjudicació delcentre d’acollida Josep Pallach (107/2012), en el qual viuen 36 nens de fins a 12 anys tutelats per la Generalitat el 2012.

El centre el va guanyar una entitat social, Intress, per valor d’1,2 milions. El contracte el va tornar a firmar el gerent del Consorci «incompetent» per a això, segons l’auditoria. El 2017 aquest contracte encara era vigent a través de pròrrogues, i de les factures estudiades aquell any per la intervenció apareixen importants sobrecostos sense justificar i que no consten en el contracte. Per exemple, 10.000 euros per a un equip tècnic que no està especificat.

Inicialment aquest contracte tenia una vigència de vuit mesos (del maig al gener del 2012), però es va firmar dos mesos després, el 28 de juny, per la qual cosa, entenen els interventors, els nens que vivien en aquest centre llavors van estar «sense cobertura legal».

Mares víctimes de violència

Es tracta d’un contracte (007/2015) que va guanyar Intress, i estava dedicat a gestionar pisos on poguessin viure, amb els seus fills, dones que havien patit violència masclista. Valorat en 110.304,28 euros, tenia una durada de 17 mesos, que posteriorment es va anar posposant. En aquest expedient no consta cap documentació que acrediti que s’obrissin els sobres ni es valoressin les ofertes de la resta i entitats que es van oferir per prestar-lo.

Les factures emeses per Intress revisades per la Intervenció són de 4.689,84 euros. ¿Com es justifiquen els altres 105.614,44 euros transferits? L’equip d’interventors diu que no va obtenir resposta.

Deu contractes més

Notícies relacionades

Més enllà d’aquests quatre exemples, hi ha 10 contractes amb irregularitats que afloren en aquesta auditoria. Afecten serveis com l’alimentació del centre de persones discapacitades Oràlia el 2014, la neteja del centre de persones amb discapacitat Valldaura el 2015, la gestió dels centres de menors Maria Reina (2013), Talaia (2009) i Mas Pins (2008), el servei de tornada a les seves famílies de nens tutelats el 2014 o el centre de dia i residència per a persones amb discapacitat Tres Pins el 2017.

A més aquest diari ha tingut accés a dos contractes del 2015 on s’adjudica a la fundació Fasi (havia exercit responsabilitats l’exdirector de la DGAI, Ricard Calvo) la gestió dels centres de menors Alexandre Galí i Paulo Freire per valor superior als 400.000 euros cada un. Firmen el contracte el gerent del Consorci, Josep Pera (CiU), que no estava habilitat per a això, i Estanis Vayreda, gerent de la fundació FASI i actual primer tinent d’alcalde d’Olot per JxCat.