Animals de companyia

Els gossos com a possible barrera contra la Covid-19

  • La por que els animals de companyia poguessin transmetre el coronavirus va ser una de les moltes incerteses que va generar la pandèmia de la Covid-19, i més quan es van confirmar casos en diversos tigres i lleons de diferents zoològics del món, i brots en granges de visons.

  • No obstant, respecte als gossos, un estudi conclou no només que no contagien aquest virus, sinó que poden oferir als amos protecció encreuada davant el SARS-CoV-2.

Els gossos com a possible barrera contra la Covid-19
Es llegeix en minuts

Una de les moltes incerteses que provoca la pandèmia de la Covid-19 és si els gossos i gats poden contagiar-se i propagar la malaltia, atès l’origen animal del coronavirus que la causa. Ja el mes de març passat, la Reial Societat Canina alertava de l’augment de l’abandonament de gossos per temor de la Covid-19 i reclamava més sancions. I això malgrat que l’Organització Mundial de la Salut (OMS) ja havia sortit al pas assegurant que no hi havia evidència científica que els animals de companyia transmetessin la malaltia. No obstant, l’ombra continua planant sobre els gossos i gats, sobretot després de començar a detectar-se brots en granges de visons i la confirmació del SARS-CoV-2 als lleons del zoològic de Barcelona i en un tigre de Nova York.

No és la primera vegada que el desafiament d’un virus amenaça el benestar dels animals de companyia. No lluny queda el sacrifici de l’Excalibur, el gos de Teresa Romero, l’auxiliar d’infermeria infectada per l’Ebola el 2017, que va ser sacrificat «com a mesura preventiva» sense que es comprovés si l’animal havia sigut contagiat per la propietària o no, i malgrat les multitudinàries protestes.

Un estudi realitzat per la Unitat de Recerca Biomèdica de la UAX, juntament amb la Facultat de Veterinària, en col·laboració amb l’Institut de Salut Carlos III i altres centres, va revelar que els gossos podien contraure la Covid-19, però no transmetre-la. Ara, una revisió d’estudis va més enllà i apuntar que els gossos podrien protegir els amos contra el SARS-CoV-2.

La raó és que els coronavirus canins pot ser que ofereixin protecció encreuada contra el coronavirus que provoca la malaltia de la Covid-19 en humans, segons els autors de l’estudi. Els coronavirus canins poden transmetre’s dels gossos als humans per via respiratòria. Malgrat això, no se sap amb certesa que els humans puguin ser susceptibles a les malalties causades per aquests coronavirus específics de l’espècie canina. No obstant, el contacte amb aquests virus canins pot conduir a la protecció contra la infecció per SARS-CoV-2 en humans.

No s’ha trobat correlació entre tenir una mascota i desenvolupar el virus

En un nou estudi, els autors intenten demostrar que la convivència amb un gos podria conduir a la protecció contra la infecció per SARS-CoV-2. De moment, no s’ha trobat correlació entre la tinença d’un animal de companyia i el desenvolupament d’una simptomatologia lleu de Covid-19. Per respondre a aquesta qüestió, els investigadors van realitzar una revisió literària i van intentar establir una possible explicació a aquesta observació.

Les dades mostren que la incidència del coronavirus respiratori caní (CrCoV) és bastant alta en els gossos, cosa que podria suggerir que els éssers humans que posseeixen una d’aquestes mascotes poden tenir contacte més freqüent amb aquests tipus de coronavirus canins. Atès que els animals de companyia infectats poden no presentar símptomes, el contacte dels propietaris amb patògens pot passar inadvertit.

Les anàlisis van mostrar que la semblança de la seqüència genètica entre el SARS-CoV-2 i el CrCoV és del 36,39%. Així mateix, en una investigació addicional portada a terme, la seqüenciació d’epítops va demostrar una alta homologia entre aquests tipus de virus. La investigació addicional de la seqüència de l’epítop mostra una alta homologia. La proteïna de la nucleocàpsida derivada del CrCoV i expressada en ‘E. coli’ mostra reactivitat encreuada antigènica amb antisèrums contra coronavirus humans.

Et pot interesar

Els autors proposen una explicació més de l’efecte protector del contacte amb coronavirus zoonòtics. La reactivitat encreuada amb cèl·lules T pot induir la resposta immunològica. Les cèl·lules T de memòria CD4+ a l’epiteli de les vies respiratòries poden produir efectivament interferons gamma, cosa que condueix a l’activació d’altres cèl·lules i una reacció eficaç.

Així, segons aquest estudi, el contacte recurrent amb els coronavirus canins podria estimular el sistema immunològic humà i proporcionar una resposta eficaç al SARS-CoV-2. Segons els seus autors, aquestes evidències obren una via de recerca sobre la correlació entre la possessió d’una mascota i el curs de la Covid-19.