LA RECERCA DE LA PANDÈMIA

Els pacients Covid que perden olfacte o gust tenen millor pronòstic que la resta, segons un estudi

Els malalts que només presenten la tríada clàssica de febre, tos i dispnea són els que registren més índexs d'ingrés en uci i mortalitat

-FOTODELDÍA- GRAFCVA9213. VALENCIA, 04/11/2020.- Los hospitales de la Comunitat Valenciana tienen ingresadas en las unidades de cuidados intensivos (UCI) en estos momentos a 204 personas con coronavirus, cifra que ya supera la mitad del pico que se alcanzó en la primera ola de la pandemia.En la imagen, personal sanitario atienden a un paciente en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital La Fé de Valencia.EFE/ Juan Carlos Cárdenas

-FOTODELDÍA- GRAFCVA9213. VALENCIA, 04/11/2020.- Los hospitales de la Comunitat Valenciana tienen ingresadas en las unidades de cuidados intensivos (UCI) en estos momentos a 204 personas con coronavirus, cifra que ya supera la mitad del pico que se alcanzó en la primera ola de la pandemia.En la imagen, personal sanitario atienden a un paciente en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital La Fé de Valencia.EFE/ Juan Carlos Cárdenas / Juan Carlos Cárdenas (EFE)

Es llegeix en minuts

El Periódico

Els pacients de Covid-19 que presenten només la tríada clàssica de febre, tos i dispnea, així com aquells que també, a més, tenen vòmits i diarrees, són els de pitjor pronòstic a priori; en canvi, els que presenten símptomes com els d’un refredat comú o amb clara pèrdua d’olfacte i gust, són els de millor pronòstic, segons ha expressat el metge internista membre de la Societat Espanyola de Medicina Interna (SEMI) i primer signant d’un estudi sobre això, el doctor Manuel Rubio-Rivas.

En concret, es tracta d’una recent recerca vinculada al Registre SEMI-Covid-19 que, després d’analitzar una gran sèrie nacional de 12.066 pacients hospitalitzats per infecció SARS-CoV-2 confirmada a Espanya, identifica, estableix i caracteritza quatre grans grups fenotípics de pacients Covid-19, un dels quals, especialment amb alt risc d’ingrés en uci i mortalitat i mal pronòstic, i un altre, al contrari, associat a bon pronòstic i amb baix risc de mort.

Els resultats preliminars d’aquest estudi han sigut publicats en un article científic que firmen 24 internistes i del qual s’ha fet ressò el ‘Journal of Clinical Medicine’, sota el títol «Predicting clinical outcome with phenotypic clusters in Covid-19 pneumonia: An analysis of 12.066 hospitalized patients from the spanish registry SEMI-Covid-19».

Així, l’objectiu d’aquest estudi era identificar els diferents fenotips clínics en la pneumònia associada a la Covid-19 mitjançant l’anàlisi de conglomerats i avaluar l’impacte pronòstic entre els segments identificats en aquests pacients.

«Els quatre grups fenotípics identificats poden permetre als facultatius que atenen aquests malalts detectar, només amb els símptomes presents a l’inici, aquell subgrup de pacients amb pitjor pronòstic davant els que en tenen un de millor, per poder instaurar les mesures de tractament més apropiades en cada cas, en una medicina de més precisió», conclou el doctor Rubio.

El grup de més uci i mortalitat

El primer grup, amb 8.737 pacients, el 72,4% dels quals van participar en l’estudi, va ser el més gran i nombrós, i va comprendre pacients amb la tríada anteriorment descrita de febre, tos i dispnea. Aquests subjectes tendien a ser homes grans amb una prevalença de comorbiditats més gran.

El temps entre l’inici dels símptomes i l’admissió també va ser més curt en aquest subgrup de pacients, en comparació amb els altres grups identificats. Un de cada 10 pacients d’aquest grup va requerir ingrés a l’uci i una quarta part van morir, cosa que representa la taxa de mortalitat més alta entre els quatre grups.

El grup de menys uci i mortalitat

El segon grup, amb el 9,9% dels pacients, un total de 1.196, també va presentar agèusia, és a dir, dificultat per detectar el gust, i anòsmia (pèrdua de l’olfacte), sovint acompanyades, de febre, tos i/o dispnea. Aquest grup va mostrar el menor percentatge d’ingrés en ucis i menor taxa de mortalitat.

Respecte al tercer grup, amb 880 pacients, el 7,3%, també tenia artromiàlgia, és a dir, dolor en articulacions i/o músculs; mal de cap i dolor de coll, que sovint també s’acompanya de febre, tos i/o dispnea. Fins al 10,8% van necessitar uci.

El quart, amb 1.253 pacients, el 10,4% del total, també es va manifestar amb diarrea, vòmits i dolor abdominal, també sovint acompanyats de febre, tos i/o dispnea. D’aquests, el 8,5% va requerir ingrés en uci i el 18,6% va morir. Aquesta taxa de mortalitat del grup quart és la segona més alta dels quatre grups identificats.

Comparats entre si, el primer grup va presentar la mortalitat hospitalària més gran (24,1% davant 4,3% en el segon, 14,7% en el tercer i 18,6% en el quart).

Símptomes més i menys comuns

L’índex de Charlson mitjà entre els pacients va ser d’1,2. Els símptomes més comuns van ser febre 10.346 (85,7%), tos (9.142, 75,8%), dispnea (7.205, 59,7%), artromiàlgia (3.794, 31,4%), diarrea (2.943, 24,4%), mal de cap (1.402, 11,6%), dolor de coll (1.191, 9,9%), agèusia (992, 8,2%), vòmits (891, 7,4%), anòsmia (879, 7,3%) i dolor abdominal (738, 6,1%).

Et pot interesar

Del total de 12.066 pacients inclosos en l’estudi, la majoria eren homes (58,5%) i caucàsics (89,5%), amb una edat mitjana al diagnòstic de 67 anys. Les principals comorbiditats prèvies a l’ingrés van ser hipertensió arterial (50%), hiperlipidèmia (39,4%) i diabetis ‘mellitus’ (19,2%).

El número mitjà de dies des de l’inici dels símptomes de Covid-19 fins a l’ingrés hospitalari va ser de 6,7. La tríada de febre, tos i dispnea va ser present de manera gairebé uniforme en els quatre grups clínics identificats entre els pacients estudiats.

Temes:

Coronavirus