28 set 2020

Anar al contingut

Alerta sobre un estiu més càlid a conseqüència del fenomen del Niño

L'Organització Meteorològica Mundial prediu un augment de temperatura global a partir de mitjans d'any

L'Organització Meteorològica Mundial ha anunciat que és possible que a mitjans d'any comenci una situació del Niño que provocaria un progressiu escalfament del Pacífic tropical en els pròxims mesos. Així, d'acord amb l'últim butlletí 'El Niño/La Niña hoy', l'OMM assenyala que les temperatures subsuperficials de les aigües del Pacífic tropical han pujat als nivells similars a què solen registrar-se abans de l'inici d'un episodi del Niño.

El Niño és un fenomen meteorològic caracteritzat per temperatures "inusualment càlides" de la superfície de l'oceà a la part central i oriental del Pacífic tropical que repercuteix "de forma important" sobre el clima de moltes parts del món i que fa pujar les temperatures de tot el planeta.

L'OMM explica que es tracta d'un fenomen oposat a la Niña, que va associat al refredament i assenyala que des del segon trimestre del 2012, els indicadors del fenomen Oscil·lació del Sud (ENOS, conegut com el Niño) s'han mantingut en general en nivells neutres i que es preveu que la situació perduri fins al principi del segon trimestre del 2014.

No obstant, des del mes de febrer els investigadors han detectat dos episodis de vents forts de l'oest i un debilitament generalitzat dels vents alisis al Pacífic tropical, cosa que ha generat un escalfament considerable de les aigües sota la superfície del Pacífic central, que històricament ha estat un precursor d'un episodi del Niño.

Probabilitat alta

L'OMM adverteix que no és possible assegurar que això desemboqui en un episodi del Niño, però com més perduri el debilitament dels vents alisis i més temps es mantinguin càlides les temperatures subsuperficials per sobre de la mitjana, més alta és la probabilitat que es produeixi un episodi del Niño.

El butlletí apunta que "els pronòstics dels models assenyalen que hi ha bastantes possibilitats que es produeixi un episodi del Niño, probablement cap al final del segon trimestre del 2014" i afegeix que dos terços dels models estudiats pronostiquen que el Niño arribarà als seus llindars entre juny i agost. La resta dels models prediuen que es mantindrà la neutralitat de les condicions. En tot cas, cap model pronostica un possible episodi de la Niña el 2014.

En l'episodi del 1998 el fenomen va tenir un important efecte d'escalfament en les temperatures mitjanes mundials i ha afegit que dels últims 15 anys, "només dos" s'han classificat com a anys del Niño i, tot i així, han estat més calorosos que la mitjana.

Per això, el responsable de l'OMM ha advertit que la combinació de l'escalfament natural provocat per qualsevol episodi del Niño i de l'escalfament induït per l'activitat humana a través dels gasos d'efecte hivernacle té el potencial de generar un augment dràstic de les temperatures mitjanes mundials" ha insistit Jarraud.


Temes: El Niño Estiu