Psicologia

¿Per a què serveix la por? La veritable funció d’aquesta emoció

Les amenaces fan retrocedir la nostra seguretat

¿Per a què serveix la por? La veritable funció d’aquesta emoció

123RF

4
Es llegeix en minuts
Ángel Rull

La por és una emoció universal i primitiva que ha exercit un paper fonamental en la supervivència dels éssers humans al llarg de la història. Tot i que sovint s’associa amb sensacions desagradables i situacions de perill, la por té una funció vital en la nostra vida i pot desencadenar respostes adaptatives que ens permeten enfrontar i superar amenaces. És, per tant, una emoció plenament positiva, ja que busca aconseguir una cosa que directament és bona per a nosaltres.

¿Què és la por?

La por és una resposta emocional davant una percepció de perill o amenaça. És una reacció natural i automàtica que s’activa en el sistema de supervivència de l’organisme quan es detecta un estímul que pot ser potencialment nociu. En el terreny neurobiològic, la por involucra l’activació de l’amígdala, una estructura al cervell responsable de processar i emmagatzemar records emocionals.

Símptomes físics i cognitius de la por

La por es manifesta de diferents maneres en el nostre cos i ment. Saber reconèixer-ho ens ajudarà a saber que veritablement estem sentint por, ja que podríem confondre-ho amb altres emocions. Això ens donarà claredat sobre el que sentim i ens permetrà gestionar-ho millor.

Aquests són alguns dels símptomes físics i cognitius comuns associats a la por:

Símptomes físics de la por:

 • acceleració del ritme cardíac i augment de la pressió arterial;

 • respiració ràpida i superficial;

 • sudoració i sensació de calor o fred;

 • tensió muscular i tremolors;

 • dilatació de les pupil·les;

 • nàusees o malestar estomacal;

 • sensació de mareig o desmai.

Símptomes cognitius de la por:

 • sensació de perill imminent;

 • preocupació i pensaments negatius;

 • dificultat per concentrar-se o prendre decisions;

 • sensació de pèrdua de control;

 • hipervigilància i atenció centrada en l’amenaça;

 • sentiments d’ansietat o pànic;

 • pensaments catastrofistes.

Aquests símptomes són part de la resposta de l’organisme a la por i estan dissenyats per preparar-nos per enfrontar o evitar el perill. I és important destacar que la intensitat i durada d’aquests símptomes poden variar d’una persona a l’altra, depenent de factors individuals i del context en el qual s’experimenti la por.

¿Què passa quan la por es converteix en ansietat?

La por es converteix en ansietat quan persisteix més enllà de l’exposició a l’amenaça inicial i comença a interferir significativament en la vida quotidiana d’una persona. L’ansietat es caracteritza per una preocupació excessiva i contínua davant situacions futures, fins i tot quan no hi ha una amenaça imminent.

Quan la por es torna crònica i desproporcionada, pot donar lloc a trastorns d’ansietat, com el trastorn d’ansietat generalitzada (TAG), el trastorn de pànic i les fòbies específiques. Aquests trastorns poden afectar negativament la qualitat de vida de les persones i requerir intervenció professional per controlar-los.

¿Per a què serveix la por?

Tot i que la por sovint es percep com una emoció negativa, exerceix diverses funcions importants en les nostres vides. De fet, sabem que, sense por, la nostra espècie mai hauria sobreviscut. Però, ¿quines són les seves funcions principals?

Aquestes són les principals funcions de la por:

1. Protecció i supervivència

La por ens alerta i prepara per enfrontar situacions perilloses, activant respostes de lluita i fugida. Aquesta funció ens permet evitar amenaces reals i potencials, i protegeix la nostra integritat física i emocional.

2. Aprenentatge i adaptació

La por també ens ensenya a evitar situacions que puguin ser perjudicials. A través del condicionament, associem la por a experiències negatives, que ens permet aprendre’n i adaptar-nos per evitar futurs perills.

3. Motivació

La por pot ser un poderós motivador. Quan experimentem por davant un objectiu o resultat no desitjat, podem prendre mesures per prevenir-la o superar-la. La por de fracassar, per exemple, pot impulsar-nos a esforçar-nos més i perseguir els nostres objectius amb determinació.

4. Creació de vincles socials

La por també pot tenir una funció social important. En situacions de perill, la por pot promoure la solidaritat i la col·laboració entre les persones, ja que unir forces augmenta les possibilitats de supervivència i protecció mútua.

5. Avaluació de riscos

La por ens ajuda a avaluar i prendre decisions davant situacions incertes o potencialment perilloses. Ens permet sospesar els riscos i beneficis, tenint en compte les possibles conseqüències negatives abans de fer una acció.

La por és una emoció complexa i multifacètica que exerceix un paper crucial en les nostres vides. Tot i que sovint pot resultar incòmode i desagradable, és important reconèixer les funcions vitals que compleix. La por ens protegeix, ens motiva, ens ensenya i ens permet avaluar i adaptar-nos al nostre entorn.

És essencial comprendre que, si bé la por pot ser beneficiosa en moltes situacions, quan es converteix en ansietat crònica, pot afectar negativament la nostra qualitat de vida. En aquests casos, buscar suport professional és fonamental per aprendre a controlar i superar l’ansietat.

Notícies relacionades

En última instància, la por és una part inherent de la nostra naturalesa humana i, quan es comprèn i es controla adequadament, es pot convertir en una eina valuosa per al nostre creixement, protecció i benestar.

* Ángel Rull, psicòleg.