Psicologia

Educació positiva amb adolescents: així pots aplicar-la

Educació positiva amb adolescents: així pots aplicar-la

IEV DOLGACHOV / 123RF

5
Es llegeix en minuts
Ángel Rull

L’adolescència és una etapa crucial en el desenvolupament dels joves, on experimenten una sèrie de canvis emocionals, físics i socials. Els pares i educadors juguen un paper fonamental en l’acompanyament dels adolescents durant aquest període, i l’educació positiva es presenta com una poderosa eina per fomentar el seu benestar i desenvolupament integral.

L’educació positiva es basa en l’enfocament de fortaleses i se centra a cultivar relacions respectuoses, promoure l’autonomia i la responsabilitat, i fomentar el creixement personal dels adolescents. A través d’aquesta metodologia, es busca potenciar les seves habilitats, ensenyar-los a gestionar emocions i conflictes, i promoure valors com l’empatia i la resiliència.

¿Què és l’educació positiva?

L’educació positiva és un enfocament basat en la Psicologia Positiva que busca promoure el benestar i el desenvolupament dels individus. Se centra a identificar i enfortir les fortaleses de les persones, en lloc d’enfocar-se exclusivament a corregir les seves debilitats. En el context de l’educació dels adolescents, implica fomentar una relació positiva amb ells, brindar-los suport emocional, establir límits clars i ensenyar-los habilitats per a la vida.

Aquest enfocament es basa en la premissa que els adolescents aprenen millor quan se senten valorats, escoltats i compresos. A través de l’educació positiva, se’ls proporciona un ambient segur i de confiança que els permet desenvolupar una autoestima saludable, assumir responsabilitat per les seves accions i aprendre a prendre decisions informades.

¿Es pot aplicar l’educació positiva als adolescents?

L’educació positiva és perfectament aplicable als adolescents, ja que en aquesta etapa de les seves vides necessiten suport, orientació i comprensió. Si bé és cert que els adolescents poden presentar desafiaments específics, com canvis d’humor, recerca d’independència i actituds desafiadores, l’educació positiva ofereix un enfocament efectiu per abordar aquestes situacions.

Aplicar l’educació positiva amb adolescents implica cultivar una relació basada en la comunicació oberta i el respecte mutu. És important escoltar activament els adolescents, validar les seves emocions i brindar-los suport emocional en moments de dificultat. A més, se’ls han de proporcionar oportunitats per assumir responsabilitats i prendre decisions, permetent-los aprendre dels errors i celebrar els èxits.

Deu pautes per aplicar l’educació positiva en adolescents

L’etapa de l’adolescència engloba diferents reptes, no només per al mateix adolescent, sinó per als pares i educadors. Conèixer l’educació positiva pot ajudar a treballar millor aquests desafiaments, d’una manera més constructiva i efectiva.

Aquestes són les deu pautes per aplicar l’educació positiva amb adolescents:

  1. Fomentar la comunicació oberta i respectuosa: crea un ambient segur on els adolescents se sentin còmodes expressant les seves idees i emocions sense por de ser jutjats.

  2. Escolta activa: presta atenció genuïna al que els adolescents han de dir, demostra’ls interès i valida els seus sentiments i perspectives.

  3. Enfocar-se en les fortaleses individuals: identifica i fomenta les habilitats i talents únics de cada adolescent, ajudant-los a desenvolupar confiança en si mateixos i a construir una identitat sòlida.

  4. Establir límits clars i consistents: els adolescents necessiten estructura i límits per sentir-se segurs. Estableix regles clares i consistents, explicant les raons darrere d’elles.

  5. Promoure l’autonomia i la presa de decisions: dona als adolescents oportunitats per prendre decisions i assumir responsabilitat per les seves accions, permetent-los aprendre dels errors i créixer.

  6. Ensenyar habilitats d’afrontament: ajuda els adolescents a desenvolupar estratègies saludables per manejar l’estrès i les emocions difícils, com la respiració diafragmàtica, la pràctica de mindfulness i l’exercici físic.

  7. Fomentar la resolució de conflictes de manera constructiva: ensenya als adolescents habilitats de resolució de conflictes, com escoltar activament, buscar solucions mútuament beneficioses i negociar de manera respectuosa.

  8. Celebrar els èxits i l’esforç: reconeix i valora els èxits dels adolescents, tant grans com petits. Destaca l’esforç i la perseverança, fomentant una mentalitat de creixement.

  1. Promoure l’empatia i la comprensió: ajuda els adolescents a desenvolupar empatia cap als altres, promovent la comprensió de diferents perspectives i cultures.

  2. Ser un model a continuar positiu: els adolescents aprenen molt observant el comportament dels adults. Sigues un model a seguir positiu al mostrar respecte, empatia i autocontrol en les teves interaccions amb ells.

¿En quins casos no pot utilitzar-se l’educació positiva?

Si bé l’educació positiva és un enfocament valuós en la majoria dels casos, hi ha situacions en les quals pot no ser l’estratègia més adequada. Hi ha excepcions que sempre és convenient tenir en compte.

Aquests són els casos on un model únic d’educació positiva no seria efectiu:

·       Casos d’abús o violència: si un adolescent està experimentant abús físic, emocional o sexual, l’educació positiva no ha de ser l’únic enfocament. En aquests casos, és fonamental buscar ajuda professional i suport especialitzat.

·       Problemes de salut mental greus: en casos on l’adolescent està lidiant amb problemes de salut mental greus, com depressió, ansietat severa o trastorns de la conducta alimentària, l’educació positiva pot ser complementària a un tractament professional, però no pot reemplaçar-lo.

·       Situacions de perill immediat: si un adolescent està involucrat en comportaments perillosos o autodestructius, és necessari prendre mesures immediates per garantir la seva seguretat. L’educació positiva pot ser part d’un enfocament a llarg termini, però no ha de retardar la intervenció urgent.

Notícies relacionades

L’educació positiva és un enfocament educatiu valuós i efectiu per treballar amb adolescents. Promou el benestar emocional, el desenvolupament de fortaleses personals i les habilitats socials. A l’aplicar l’educació positiva, els educadors i pares poden ajudar els adolescents a desenvolupar una sòlida autoestima, habilitats de comunicació efectiva, resiliència i empatia. Tot i això, és important tenir en compte que l’educació positiva no és una solució universal i pot no ser apropiada en totes les circumstàncies. És fonamental adaptar l’enfocament a les necessitats individuals dels adolescents i buscar suport professional quan sigui necessari. A l’implementar l’educació positiva de manera adequada, podem construir relacions significatives amb els adolescents i ajudar-los a arribar al seu màxim potencial.

* Ángel Rull, psicòleg.