25 maig 2020

Anar al contingut

¿Què és l'enterovirus D68 i quins són els seus símptomes?

El microorganisme que està causant un brot a Catalunya és dels més agressius entre aquesta família vírica

Àngels Gallardo

 

  / JOAN PUIG

L'enterovirus D68, que ha afectat un dels quaranta menors de 6 anys que des del febrer passat han patit un brot infecciós causat per enterovirus a Catalunya, és un microorganisme que pot estendre al cervell l'afectació habitual d'aquesta família de virus, que en les seves formes benignes se circumscriu a les vies respiratòries o al sistema digestiu. Els enterovirus es manifesten en diversos serotipus, la majoria d'ells de poca gravetat. El D68 està considerat el més agressiu.

Quan la infecció està causada per enterovirus D68, el nen pateix alteracions neurològiques, que es manifesten en convulsions, tremolor de tot el cos, descoordinació de moviments i trastorns sensorials. A això s'hi suma la febre i, o bé dificultat respiratòria i tos, o bé vòmits i diarrea, segons el tipus d'enterovirus que ha iniciat la infecció.

Dos dels nens afectats pel brot d'enterovirus detectat a Catalunya continuen en situació greu i amb seqüeles de paràlisi que pot ser "transitòria", ha informat el doctor Ferran Moraga Llop, president de la Societat Catalana de Pediatria. El conseller de Salut, Antoni Comín, ha informat que només "un nen" està greu. Set infants més van haver de ser hospitalitzats en unitats de cures intensives, però la seva evolució és positiva.  

ESTÀ CAUSANT ENCEFALITIS

Els enterovirus irrompen cada any a Catalunya, i a la resta d'Espanya, a l'arribar la primavera i la tardor, i la seva acció s'acostuma a circumscriure a processos vírics respiratoris o digestius, d'una durada no superior als sis o set dies. La forma D68, considerada la més greu, pot donar lloc a meningitis limfocitàries, que, indica Moraga Llop, és l'afectació meningocòccica menys greu entre les que es poden produir. En aquesta ocasió, no obstant, l'afectació neurològica de l'enterovirus D68 causa encefalitis, una inflamació cerebral aguda i agressiva, d'evolució incerta, ha indicat el pediatre. 

El brot de Catalunya no està tancat, ha assegurat l'especialista, per la qual cosa Salut ha alertat els serveis de pediatria d'hospitals i centres d'assistència primària (CAP) perquè extremin la vigilància i estiguin especialment atents davant els nens que arriben als serveis amb febre i dificultat respiratòria o problemes digestius. Sempre amb febre. La Generalitat no ha informat de la zona de Catalunya en què s'estan detectant aquestes infeccions.

A TRAVÉS DELS EXCREMENTS

També han advertit el personal de les guarderies que han d'extremar la higiene amb els nens escolaritzats. Els enterovirus es transmeten a través de la brutícia que s'acumula a les mans, per la qual cosa convé rentar-les amb freqüència, i, de forma especial, al manipular caques o qualsevol residu corporal, com són els vòmits o la mucositat respiratòria. Aquests són els focus que cal vigilar, han advertit els tècnics de Salut.