07 d’abr 2020

Anar al contingut

al punt verd de Cova Solera

Unes 1.400 famílies han obtingut el nou carnet per fer aportacions a les deixalleries de Rubí

Amb la posada en marxa d'aquest sistema es millora la gestió de les bonificacions en la taxa de residus i es facilita que la ciutadania pugui consultar en tot moment les contribucions fetes

El Periódico

Unes 1.400 famílies han obtingut el nou carnet per fer aportacions a les deixalleries de Rubí

Des de mitjans de gener, els rubinencs que vulguin fer aportacions a les deixalleries municipals de la ciutat han de tramitar el nou carnet d’usuari. Durant aquest primer mes de funcionament del nou sistema d’identificació, s’han expedit uns 1.400 carnets virtuals.

El nou carnet digital, que substitueix el que hi havia fins ara, que va caducar a finals de desembre del 2019, i que es pot sol·licitar la pròxima vegada que s’utilitzi el servei. Només cal facilitar al personal de la deixalleria la direcció del domicili i un correu electrònic, a través del qual es rebrà el carnet en format digital, així com les claus d’accés per entrar a la plataforma https://rubi.deixalleria.cat

En aquesta web, les persones usuàries podran fer el seguiment de les aportacions associades al seu domicili. Si hi ha diferents persones que conviuen a la mateixa vivenda i que fan ús de la deixalleria per separat, compartiran el carnet, ja que aquest estarà associat al domicili.

Tal com recull l’ordenança fiscal núm. 16, les persones que fan ús de la deixalleria de Cova Solera tenen dret a reduccions en la taxa de residus en funció del nombre de vegades que la visitin, sempre que mostrin el carnet d’usuari associat a la seva vivenda. A través de la plataforma web, cada família també podrà conèixer el percentatge de reducció de la taxa que li correspon segons les aportacions realitzades.

Amb la posada en marxa d’aquest nou sistema es millora la gestió de les bonificacions i es facilita que la ciutadania pugui consultar en tot moment les aportacions fetes.

¿Quins residus permeten obtenir bonificacions?

Només s’aplicaran reduccions a la taxa per les aportacions dels residus que no es poden tirar als contenidors de paper i cartró, vidre, envasos, matèria orgànica o resta ubicades a la via pública.

Així, s’obtindran bonificacions si s’hi porta oli de cuina i de cotxeferros i metalls voluminosos; vidre pla (miralls, finestres...); fibrociment amb amiant (prèvia recollida del kit de prevenció de riscos); electrodomèstics; ferralla; runa; pneumàtics; branques i restes de poda; material electrònic gran; vernissos, dissolvents i pintures; roba i calçat; frigorífics i electrodomèstics amb CFC; cartró de gran format, mobles i fusta; i altres residus especials (líquid de frens, anticongelants, biocides, pesticides, productes tòxics...) a la deixalleria de Cova Solera.

Un mínim de 3 aportacions anuals donarà dret a un 3% de reducció de la taxa de residus. Si es realitzen entre 4 i 19 aportacions, s’augmentarà un 1% la bonificació per cada visita. 

El màxim establert en l’ordenança és una bonificació del 20% per a més de 19 aportacions. Només incrementaran el percentatge de reducció de la taxa les aportacions de residus que es facin en diferents dies de l’any, independentment del volum o del nombre.

Més notícies de Rubí a l’edició local d’EL PERIÓDICO DE CATALUNYA