Eleccions 4-M

Guia: així es podrà votar a Madrid el 4 de maig

 • Les normes anti-Covid per a votants, vocals, interventors i apoderats

Es llegeix en minuts

No hi haurà vocals vestits d’astronauta com a Catalunya, però sí gel, distància, ventilació i canvi de mascareta cada 8 hores. La Comunitat de Madrid ha establert el protocol de prevenció que regirà en les eleccions autonòmiques del 4 de maig, amb una majoria de mesures iguals a les que ja es van posar en pràctica durant els comicis celebrats el 14-F.

Aquest és el catàleg de normes que se suggereixen als votants i s’ordenen als membres de les meses i personal a càrrec de la seguretat en la jornada electoral:

Horaris prioritaris

 • Les persones majors de 65 anys, els adults amb alguna discapacitat i els seus cuidadors tindran prioritat per votar entre les 10 i les 12 del matí.

 • Les persones amb Covid actiu o amb sospites d’haver-la contret tenen la seva franja horària entre les 19.00 h i el tancament de les escoles a les 20.00 hores, si bé aquest horari no és imperatiu, sinó recomanat. No hi haurà equips de protecció individual (epis) per als membres de les meses quan arribi aquell moment.

Votants

 • Els votants seran alliçonats perquè, preferentment, portin el vot ensobrat des de casa.

 • S’establiran recorreguts d’entrada i sortida al col·legi electoral, mirant de no fer possible el contacte en els dos sentits.

 • Hauran de guardar la distància interpersonal de dos metres a les cues d’entrada i davant la mesa de votació.

 • A la seva arribada al col·legi se’ls recomanarà que utilitzin la mascareta quirúrgica disponible col·locant-la sobre la que hagin portat.

 • El votant entrarà sol a la sala de meses, excepte si necessita companyia de cuidadors o ajuda per a la seva mobilitat.

 • El votant haurà de mostrar el DNI col·locant-lo en una safata, perquè no sigui necessari que cap membre de la mesa el toqui.

 • El votant s’haurà de retirar la mascareta durant el temps mínim imprescindible si els membres de la mesa l’hi requereixen per identificar-lo.

 • Arribat el moment d’introducció del sobre a l’urna, el votant mostrarà el sobre a la mesa, perquè els seus membres comprovin que només en fica un.

 • El votant s’acostarà a l’urna només per introduir el sobre amb el vot.

Al col·legi electoral

 • Es col·locaran marques a terra assenyalant les distàncies de dos metres.

 • Es retirarà mobiliari per guanyar diafanitat a les zones d’accés, votació i sortida.

 • Els espais freqüentats seran ventilats constantment.

 • Les taules i superfícies adjacents seran desinfectades cada tres hores.

 • Es disposarà de gel hidroalcohòlic, mascaretes quirúrgiques i guants a l’entrada.

 • Es desplegarà personal per al control d’un accés ordenat i el compliment de mesures d’higiene.

 • Els agents de les Forces de Seguretat presents al col·legi rebran ordre de vigilar i possibilitar també l’accés ordenat i la higiene.

 • Abans del començament de la jornada, serà designat un responsable de seguretat sanitària en cada col·legi.

 • S’habilitarà una sala per al possible aïllament de persones amb símptomes o malestar que així ho requereixin.

 • Les meses de votació estaran separades entre si per almenys 3 metres de distància.

 • Membres de les meses President, vocals, interventors i apoderats hauran de guardar una distància de 2 metres entre si, o de metre i mig si no és possible els 2 metres.

 • Cada membre de metres rebrà dues mascaretes FFP2, perquè les renovi cada vuit hores.

 • Cada membre de la mesa rebrà una pantalla facial, però el seu ús no és obligatori.

 • La Sanitat madrilenya recomana als partits no destinar més d’un interventor per candidatura a cada mesa.

 • Els membres de les meses hauran d’extremar la cura de la distància personal durant l’escrutini, en què s’utilitzaran guants d’un sol ús.

 • Abans d’entregar les actes, els membres de la mesa s’hauran d’higienitzar les mans.

 • El president procurarà que el nombre de votants a la seva mesa no superi els 750 si és possible.

 • Cada vegada que un membre de la mesa ocupi un lloc o canviï de lloc, haurà de desinfectar les superfícies utilitzades.

 • Cada membre de la mesa utilitzarà el seu propi material d’escriptura sense compartir-lo.

 • Els membres de les meses, interventors i apoderats estan obligats a no circular entre meses.

Notícies relacionades

En cas de símptomes

 • Si una persona evidencia símptomes de Covid o malestar, ja sigui votant o membre de la mesa, haurà de ser avisat el responsable de seguretat sanitària del col·legi.

 • El responsable de seguretat sanitària disposarà el trasllat d’aquesta persona a la sala d’aïllament, i demanarà ajuda mèdica al 112 si fos necessari.