Anar al contingut

INFORME GRECO

El Consell d'Europa retreu a Espanya que els parlamentaris no detallin les seves declaracions de béns

Demana un codi de conducta ètica i que se supervisi el que declaren els diputats i els senadors

Aconsella fixar per llei els criteris objectius per al nomenament d'alts càrrecs judicials

Ángeles Vázquez

El Consell d'Europa retreu a Espanya que els parlamentaris no detallin les seves declaracions de béns

JUAN MANUEL PRATS

El Consell d'Europa té diverses objeccions a fer a Espanya a l'hora de lluitar contra la corrupció, segons l'últim informe Greco, relatiu en aquesta ocasió a parlamentaris, jutges i fiscals. Entre elles destaca la falta de detall amb què els diputats i els senadors espanyols omplen els formularis en què declaren els seus interessos econòmics, de béns i d'activitats complementàries. 

El Grup d'Estats contra la Corrupció del Consell d'Europa proposa que els parlamentaris incloguin informació sobre el valor de mercat de les propietats i els vehicles que declaren, incloent-hi, per exemple, el model i l'any de fabricació. Que identifiquin les empreses en què tenen accions o participacions i assenyalin els tipus d'interès que paguen pels crèdits subscrits amb entitats financeres. L'informe també demana que detallin els regals i els viatges a què són convidats, així com els seus ingressos per activitats complementàries, incloses dietes o compensacions.

Quatre d'11 recomanacions

Espanya incompleix quatre de les 11 recomanacions fetes per Europa. Consisteixen a establir un codi de conducta de coneixement públic sobre qüestions ètiques i possibles conflictes d'interessos; fixar un sistema de supervisió i control de les declaracions de béns que fan; establir per llei criteris objectius per al nomenament d'alts càrrecs judicials per assegurar la independència, la imparcialitat i la transparència del procés, i ampliar el període de caducitat dels procediments disciplinaris de jutges i fiscals, fixat en sis mesos.

En les altres set recomanacions, l'informe Greco valora els avanços fets per donar-los ple compliment, a través de diverses reformes legals i la subcomissió constituïda a principis del 2017 per a l'estudi i la definició d'una estratègia nacional de justícia.

Són àmplies i diverses. Des de crear un registre de lobbies fins que el Parlament no participi en cap etapa del procés de selecció dels vocals del CGPJ d'extracció judicial, una proposta en què fa molt èmfasi Ciutadans i que el PP va descartar en la seva última reforma de la llei orgànica del poder judicial.

Europa també reclama, per exemple, revisar el nomenament del fiscal general de l'Estat. L'informe demana que la comunicació del Govern amb ell sempre es faci de manera transparent, per escrit i amb una publicitat adequada.

Espanya té fins a finals del 2018 per complir totes les recomanacions. L'informe es mostra conscient de la situació de bloqueig polític que es va viure entre el 2015 i el 2016 amb la repetició d'eleccions, i diu que "no té dubtes sobre l'alta qualitat del poder judicial i del ministeri fiscal espanyols, així com del fort esperit de servei públic i la dedicació que anima jutges i fiscals".

0 Comentaris
cargando