fins a 11.000 euros

Parets obre la convocatòria d'ajuts de rehabilitació de façanes per a l'any 2020

L'objectiu és finançar projectes per millorar l'estat, amb actuacions de pintat dels immobles del municipi, excepte els edificis i naus industrials

aries-helicopter parets-1578905236

aries-helicopter parets-1578905236

1
Es llegeix en minuts
El Periódico

L’Ajuntament de Parets ha aprovat la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la rehabilitació de façanes per a l’any 2020. Les sol·licituds ja es poden presentar i la convocatòria estarà oberta fins al 31 de desembre.

L’objectiu de les subvencions és finançar projectes o activitats per millorar l’estat, amb actuacions de pintat de les façanes dels edificis del municipi, excepte els edificis i naus industrials, a fi de preservar l’homogeneïtat dels colors de les edificacions al nucli urbà, promoure la qualitat del paisatge i incidir en la qualitat de vida dels habitants de Parets, segons apunta el comunicat de l’ajuntament.

Aquests ajuts es poden concedir a una persona física o jurídica que actuï en el seu propi nom i interès, a les comunitats de propietaris o de béns o qualsevol altre règim de copropietat o cotitularitat.

El pressupost màxim que es destinarà per a la concessió de les subvencions serà d’11.000 euros i anirà a càrrec de les aplicacions, és a dir, l’import de la subvenció serà d’un import fix de 50 euros més un de variable d’1 euro per cada m2.

Notícies relacionades

La documentació requerida i la sol·licitud de subvenció per a la rehabilitació de façanes es pot trobar al tauler d’anuncis de la seu electrònica de Parets del Vallès.

Més notícies de Parets