Un repte global Opinió Basada en interpretacions i judicis de l’autor sobre fets, dades i esdeveniments.

¿Què poden fer els científics davant el canvi climàtic?

La ciència ha de fer tot el treball possible perquè aconseguim prou energia i aliments i reduir els nivells de carboni en l’atmosfera, però sobretot ha d’informar la població que és necessari canviar certes pràctiques

Sequeres cròniques: plans per a un futur d’escassetat d’aigua

3
Es llegeix en minuts
Conferencia del dia en el COP27

Conferencia del dia en el COP27 / SEDAT SUNA (EFE)

Els reptes que plantegen els canvis que observem en el clima son múltiples i greus. Es lògic que els ciutadans es plantegin què estan fent els científics. La resposta és segurament múltiple però la primera és sempre que el que els ciutadans esperen és que els científics facin la seva feina el millor possible. En aquest cas això vol dir proporcionar als ciutadans les millors dades possibles que s’estan produint canvis en el nostre clima i que estan produïts per l’activitat humana. Això és el que fa, per exemple, el Panell sobre el Canvi Climàtic de les Nacions Unides que des del 1988 va elaborant informes sobre els canvis en el clima, sobre els seus possibles orígens i sobre les maneres que tenim per adaptar-nos a la nova situació o corregir les causes que l’estan produint. És sens dubte una de les prioritats de la recerca arreu del món.

Entretots

Publica una carta del lector

Escriu un post per publicar a l'edició impresa i a la web

Els objectius són molt diversos però la recerca científica arreu del món treballa, d’una banda, en el fet que les nostres diferents activitats puguin adaptar-se a les noves condicions climàtiques i, d’altra banda, a reduir les causes del canvi climàtic. Per exemple, una de les necessitats imperioses és mantenir el nivell d’accés als aliments de què gaudim en molts països del món mentre que es tracta de resoldre els dèficits que no s’acaben de solucionar. Els actuals conreus sofreixen de les noves condicions de temperatura, de les alteracions en les estacions i de la manca d’aigua. I algunes pràctiques agrícoles actuals produeixen contaminació a les aigües o els sòls. Cal treballar per trobar les millors varietats, espècies i pràctiques agrícoles per mantenir o augmentar la producció d’aliments minimitzant els efectes que tenen sobre l’entorn.

Notícies relacionades

Un ús extensiu d’energia és la base de les societats modernes. Indústries, transports, les nostres mateixes cases que volem sempre a la temperatura ideal, necessiten d’una energia de la qual no ens podem passar. I ens movem amb avions, automòbils o vaixells que es mouen amb combustibles fòssils. La solució que hi veiem és l’electrificació sistemàtica de les nostres activitats, encara que l’electricitat cal produir-la, transportar-la i emmagatzemar-la. Solucions com l’energia de fusió, en la qual cal fer tota la recerca que es pugui, no estaran al nostre abast amb la velocitat que necessitem. Recerca en sistemes de noves bateries, en l’hidrogen pel seu ús industrial o en aconseguir els sistemes més eficients possibles d’ús de l’energia estan en marxa.

I no cal oblidar els esforços per eliminar l’excés de diòxid de carboni a l’atmosfera. Algunes plantes de segrest de carboni per exemple comencen a extreure el gas que hi ha en l’atmosfera i injectar-lo sota terra en forma de carbonats. És difícil en aquest moment saber si aquests procediments poden generalitzar-se, però pot valdre la pena provar-ho. I també cal fer créixer plantes, sobretot arbres, però també els organismes que hi ha al sòl per acumular-hi el màxim de carboni. Altres alternatives per alterar el flux d’energia del Sol o per reflectir la llum solar fora de la Terra semblen fantasioses. Per tant la ciència actual ha de fer tota la feina possible perquè aconseguim suficient energia i aliments i reduir els nivells de carboni a l’atmosfera per mantenir la nostra vida al millor nivell possible. Però sobretot ha d’informar la població que cal canviar certes pràctiques que alteren el clima d’una forma que tindrà efectes sobre les nostres vides com ja estem veient.