Àgora Opinió Basada en interpretacions i judicis de l’autor sobre fets, dades i esdeveniments.

La hipoteca mixta, la millor solució en el panorama actual

Davant les actuals turbulències, pot ser una molt bona opció per abordar la compra finançada d’una vivenda

3
Es llegeix en minuts
La hipoteca mixta, la millor solució en el panorama actual

 Sens dubte, el final de l’any 2022 i aquest inici del 2023 han suposat un veritable tsunami en el panorama hipotecari espanyol, sobretot a causa del gran increment dels tipus d’interès que hem experimentat en un curt període de temps, provocat per múltiples factors, entre els quals un escenari recent de dubtes sobre la solvència de determinades entitats financeres, sobretot als Estats Units i Suïssa.

Tenint en compte aquesta situació tan canviant i inestable, una de les grans qüestions que centren les preocupacions de la majoria dels ciutadans immersos a adquirir una vivenda finançada amb un préstec hipotecari és tot allò que té relació amb el tipus d’interès aplicable, i en especial, d’entre les opcions existents (això és: escollir un tipus d’interès fix, un tipus d’interès variable o una fórmula mixta que combini les dues opcions), quina seria la més convenient. A continuació, mirarem de fer unes consideracions i reflexions que siguin d’interès per al lector.

Entretots

Publica una carta del lector

Escriu un post per publicar a l'edició impresa i a la web

Per abordar aquesta qüestió, al meu parer, és necessari partir d’unes premisses inicials que, en aquests moments, són crucials perquè el deutor hipotecari prengui la millor decisió possible. Així doncs, en primer lloc, haurem de tenir molt present la tendència alcista de l’euríbor, que continua pujant setmana a setmana, fins a arribar gairebé al 4% fa pocs dies. En segon lloc, cal tenir en compte el biaix cognitiu que en moltes persones ha generat més d’una dècada de tipus d’interès ultrabaixos (fins i tot negatius), situació del tot artificial que, no obstant, a còpia de mantenir-se en el temps, s’ha pogut arribar a considerar com a normal per a moltes persones, quan sens dubte no ho és. I en tercer i últim lloc, sens dubte, és necessari ponderar en l’equació un element històric, ja que si fem la vista enrere podrem veure com en el passat (per exemple, en la dècada dels 80), per poder contenir la inflació, els tipus d’interès van arribar a cotes molt elevades (fins i tot superiors al 15%), cosa que sens dubte no es pot descartar que pugui tornar a passar en vista de l’evolució tan negativa dels preus que estem experimentant.

Notícies relacionades

Doncs bé, fruit de les esmentades premisses, emergeix amb força la figura de la hipoteca mixta com l’opció més estesa en aquests moments als despatxos notarials. I això té la seva lògica, ja que, arran de l’increment tan notable dels tipus d’interès i de la incertesa de fins on pot arribar a pujar, la majoria de les entitats bancàries, desitjoses de continuar finançant els seus clients, estan oferint com a interessant alternativa aquesta modalitat d’hipoteca mixta; això és, una combinació de tipus fix i tipus variable, en què normalment, el client, durant els primers 5, 10 o 15 anys de la vida del préstec hipotecari abona un tipus d’interès fix (actualment, amb bonificacions, pròxim al 2%). Transcorregut aquell període inicial, es pacta que la hipoteca passarà a tenir un tipus d’interès variable, és a dir, les dues parts, banc i client, estaran en el que determini en aquell moment futur els tipus d’interès de mercat.

Al meu parer, i recorrent al savi refranyer català que ens diu que «val més un ocell a la mà que cent a volar», sens cap dubte actualment aquesta opció de la hipoteca mixta pot ser una molt bona opció per abordar la compra finançada d’una vivenda, ja que en primer lloc, el fet de poder assegurar-nos un tipus fix molt competitiu (al voltant del 2% actualment), tenint en compte el comparatiu històric dels tipus d’interès, sens dubte és un preu molt interessant per al deutor hipotecari. I, en segon lloc, perquè la legislació hipotecària actual ajuda el consumidor a poder optar fàcilment per un pla b, és a dir, facilitar al consumidor la possibilitat de modificar o canviar les condicions de la hipoteca (pràcticament sense cost operatiu) o, fins i tot, traslladar el seu préstec hipotecari a un altre banc que li ofereixi millors condicions, aprofitant així les facilitats que actualment preveu la llei per subrogar o fer una novació del nostre préstec hipotecari a condicions més favorables.

Temes:

Hipoteques Bancs