Digitalització Opinió Basada en interpretacions i judicis de l’autor sobre fets, dades i esdeveniments.

Atorgament telemàtic de documents públics: el futur ja és aquí

En pocs mesos serà possible obtenir serveis notarials sense necessitat de presència física de l’atorgant davant el notari escollit

3
Es llegeix en minuts
Atorgament telemàtic de documents públics: el futur ja és aquí

Christin Hume | Unsplash

Sens dubte, aquest inici del mes de maig ens porta una gran notícia per al conjunt de la societat espanyola i, en particular, per a la modernització del seu sistema de seguretat jurídica preventiva, ja que, en molt poc temps, serà possible firmar escriptures públiques, davant notari, a través de videoconferència, és a dir, sense necessitat d’acudir físicament a una notaria ni firmar de manera manuscrita el nostre document públic en suport paper, tal com s’ha fet tota la vida.

L’origen d’aquesta novetat tan rellevant i revolucionària per al notariat la trobem en la nova llei 11/2023, que ha sigut publicada al Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) del 9 de maig. No obstant, en concret, per a aquestes novetats tan rellevants, la norma estableix un termini per a la seva entrada en vigor de sis mesos, concedint així un temps raonable perquè es puguin posar a punt tots els mecanismes tècnics necessaris per garantir que aquest atorgament telemàtic de documents públics es pot portar a terme de manera correcta i segura.

Així doncs, com s’ha indicat, en pocs mesos serà possible obtenir serveis notarials sense necessitat de presència física de l’atorgant davant el notari escollit, de manera que els ciutadans i les empreses podran firmar les seves escriptures públiques sense necessitat de desplaçar-se (per exemple, des del seu domicili o des de la seu social de la seva companyia), a través d’un sistema de videoconferència i signatura electrònica, amb totes les facilitats i l’estalvi de temps i diners que això pot suposar en molts casos.

Dit això, entrant ja en detall, és necessari precisar que aquesta intervenció notarial a través de videoconferència no inclourà qualsevol classe de documents notarials, sinó únicament un conjunt d’actes o negocis jurídics concrets que ha determinat la nova llei com, per exemple, les pòlisses mercantils, la constitució de societats, els nomenaments i apoderaments mercantils, així com qualsevol altre acte societari, una gran varietat de poders notarials (així com la seva revocació), cancel·lacions de garanties (com per exemple, escriptures de cancel·lació d’hipoteca), actes de junta general, testimonis de legitimació de firma, testaments en situació d’epidèmia, i declaracions d’obra nova i divisions horitzontals, entre d’altres. Així mateix, la llei deixa entreoberta la porta perquè, en un futur, reglamentàriament aquesta possibilitat es pugui ampliar a altres actes o negocis jurídics.

Entretots

Publica una carta del lector

Escriu un post per publicar a l'edició impresa i a la web

Pel que fa al procediment concret per poder atorgar telemàticament aquests documents, podem avançar succintament que el ciutadà interessat en això, una vegada escollit el notari per autoritzar el seu document, haurà de comparèixer electrònicament a la seu electrònica notarial, això és, un portal creat a tal efecte pel Consell General del Notariat per facilitar les relacions electròniques dels ciutadans amb el notariat, i haurà d’identificar-s’hi a través d’algun dels sistemes d’identificació electrònica que preveu la legislació vigent.

Una vegada identificat el compareixent i apreciada la capacitat jurídica i legitimació necessària per part del notari, l’acte de l’atorgament del document públic es farà mitjançant un sistema de videoconferència, que permetrà al ciutadà la lectura íntegra del seu document a través de l’esmentada plataforma. Conclòs l’acte, tant l’atorgant com el notari en qüestió firmaran el document amb la seva signatura electrònica.

Notícies relacionades

Després d’això, també com a novetat, la llei estableix que la matriu de l’instrument públic firmat quedarà reflectida en un protocol electrònic, sota fe del notari, i que, així mateix, com no pot ser de cap altra manera, el client tindrà la possibilitat d’obtenir còpies electròniques dels seus documents notarials.

A tall de conclusió, doncs, podem afirmar que aquesta nova possibilitat d’atorgar documents públics de manera telemàtica catapulta el notariat espanyol al segle XXI, modernitzant la institució i oferint a tots els ciutadans i empreses un servei de més qualitat i adaptat a la realitat tecnològica de la societat dels nostres dies. Així mateix, com a reflexió final, cal indicar que, al meu parer, aquesta revolució tecnològica en el si del notariat sens dubte suposa un gran repte per a tots els professionals implicats, ja que implica una nova manera de fer la nostra feina, complementària a la que fins ara s’ha desenvolupat, però que, sens dubte, amb l’esforç i la voluntat de tots els actors implicats, generarà grans beneficis per als ciutadans i el conjunt de la societat i economia nacional.