Article de Josep Prieto Blázquez Opinió Basada en interpretacions i judicis de l’autor sobre fets, dades i esdeveniments.

Escenaris d’aprenentatge en formació dual a l’FP i a la universitat

Les empreses haurien d’invertir en la creació d’estructures o departaments per donar suport als centres educatius

2
Es llegeix en minuts
Escenaris d’aprenentatge en formació dual a l’FP i a la universitat

L’informe Innovating Pedagogy 2022, liderat per l’Open University i on participem activament des de la UOC, destaca avenços en pedagogia i ensenyament a escala mundial. Una de les 10 tendències escollides aquest any ha estat la següent: Escenaris d'aprenentatge en formació dual a l’FP i a la Universitat.

Hi ha una llarga experiència, sobretot a països com a Alemanya, de formació dual on l’estudiantat aprèn en una combinació d’aprenentatge a l'aula i capacitació pràctica a la indústria.

Unes de les claus de l’èxit de la formació dual és la sincronització entre l’aprenentatge a l'aula i les pràctiques professionals a l'empresa. És a dir, portar la realitat professional a l'aula i la comprensió teòrica que sustenta la pràctica al lloc real de treball

Històricament, no ha estat així. L’estudiantat ha après en dos entorns sense gaire relació, en termes d’aprenentatge i competències professionals, entre el centre escolar i l’empresa

Per una banda, les empreses que participen en la formació dual de vegades critiquen l'ensenyament que es realitza a l'aula perquè no ofereix una alineació suficient amb les pràctiques professionals esperades a la indústria. Per exemple, les empreses demanen competències professionals relacionades amb la resolució de problemes i l'adquisició d'habilitats del treball per projectes col•laboratius, reunint equips de persones de diferents dominis de coneixement, competències i habilitats. En canvi, l'ensenyament a l'aula s'ha centrat tradicionalment en l'aprenentatge individual, organitzat per assignatures. També demanen que els docents actualitzin els seus coneixements sobre processos de producció, procediments de treball i tècniques i tecnologies utilitzades a les empreses per complementar els continguts teòrics explicats a l’institut o la universitat. Aquesta actualització és responsabilitat de l’administració educativa competent.

Entretots

Publica una carta del lector

Escriu un post per publicar a l'edició impresa i a la web

Notícies relacionades

Però per altra banda, des del punt de vista dels centres educatius, les empreses no destinen temps i recursos suficients per proposar activitats pràctiques reals a les aules. Les empreses haurien d'invertir en la creació d'estructures o departaments per donar suport als instituts d’FP, universitats i altres centres educatius.

Per alinear-nos a les necessitats de la indústria, els estudis d'FP de Jesuïtes Educació-UOC ha canviat el seu model d'ensenyament i ha modificat el seu pla d'estudis. L'estructura de l'estudi per competències basat en mòduls convencionals ha passat a un model basat en «aprendre per a saber fer» a partir del desenvolupament de projectes individuals o grupals. Els projectes realitzats aborden problemes o reptes reals de la indústria. Per exemple, analitzar i gestionar la mercaderia al magatzem d'una empresa real, amb dades reals d'existències, devolucions i costos. I molt important, es tenen en compte les recomanacions de les empreses a l'hora de definir els projectes.