El mercat de l’energia Opinió Basada en interpretacions i judicis de l’autor sobre fets, dades i esdeveniments.

De l’abundància a l’escassetat

La falta d’inversions explica en bona mesura l’escalada de preus del carbó, el petroli i el gas

3
Es llegeix en minuts
WUH01 DONGYING  CHINA  10 11 2007 - Foto de archivo tomada el 9 de noviembre de 2007 de una vista general de los pozos petroliferos de Gudong  que forman parte del yacimiento chino de Shengli  La OPEP reacciono finalmente el 30 de noviembre de 2016 al desplome de los precios del crudo al sancionar un recorte de su oferta petrolera de 1 2 millones de barriles diarios  mbd   a los que espera que se sumen otros 600 000 barriles de varios de sus competidores  entre ellos Rusia  EFE Wu Hong

WUH01 DONGYING CHINA 10 11 2007 - Foto de archivo tomada el 9 de noviembre de 2007 de una vista general de los pozos petroliferos de Gudong que forman parte del yacimiento chino de Shengli La OPEP reacciono finalmente el 30 de noviembre de 2016 al desplome de los precios del crudo al sancionar un recorte de su oferta petrolera de 1 2 millones de barriles diarios mbd a los que espera que se sumen otros 600 000 barriles de varios de sus competidores entre ellos Rusia EFE Wu Hong / WU HONG (EFE)

‘Abundància’ ha sigut la paraula de moda en el món de l’energia durant bona part dels últims cinc anys. La indústria dels combustibles fòssils, que sempre ha buscat compassar el ritme de creixement de la producció amb el manteniment d’uns preus atractius, de sobte es va veure sorpresa per un excés d’oferta. L’auge del petroli i gas de ‘fracking’ als EUA va fer caure els preus dels dos hidrocarburs a tot el món, alhora que la reducció de costos de les renovables feia que resultessin competitives davant altres combustibles utilitzats en la generació d’electricitat, tals com el carbó i el gas natural. Un panorama poc pròsper que es va veure agreujat per l’abrupta caiguda de la demanda energètica generada per la irrupció de la pandèmia de la Covid-19 i la consegüent caiguda de l’activitat econòmica mundial.

No obstant, en les últimes setmanes, estem assistint a un tomb inesperat de la situació, de manera que el terme ‘abundància’ ha anat deixant pas al de ‘escassetat’. A primera vista, les manifestacions d’aquesta última podrien semblar inconnexes: els automobilistes britànics estan patint la carestia de camioners per transportar gasolina a les estacions de servei, els talls d’electricitat en alguns llocs de la Xina es deuen en part als intents de frenar les emissions de gasos d’hivernacle, la disminució dels estocs de carbó a les centrals elèctriques de l’Índia està vinculada a un augment en el preu de les importacions del producte, etcètera. Però els arbres no ens han d’impedir veure el bosc. A més d’una conjunció de factors conjunturals, hi ha un altre factor subjacent que podria agreujar l’escassetat de carbó, petroli i gas en els pròxims anys. 

No. No m’estic referint a un esgotament, més o menys imminent, de les reserves d’aquests combustibles emmagatzemades al subsol del planeta. Aquestes són encara suficients per cobrir l’actual consum mundial durant desenes (el cas del petroli i del gas natural) a centenars d’anys (el cas del carbó). Utilitzant un símil, podem dir que el problema no està en el volum de fluid que conté el barril (les reserves), sinó en el cabal que podem extreure’n (la producció) per satisfer les necessitats del consum global. És a dir, que el problema rau en l’aixeta del barril. ¿Què passa amb el barril?  

Simplement que en els últims anys hem assistit a una caiguda en les inversions en l’exploració i producció de petroli i gas natural, així com en l’explotació de mines de carbó i en el desenvolupament de les infraestructures necessàries per al transport i la distribució d’aquestes matèries primeres. Això reflecteix, en part, la ressaca deixada per l’anterior període d’abundància, amb la sobreinversió donant pas a una disciplina més gran en l’ús del capital. Però també és el resultat de la creixent pressió exercida sobre la indústria dels combustibles fòssils per a la seva descarbonització. Aquest procés està empenyent aquesta indústria a diversificar les seves inversions en altres energies baixes en carboni, així com a deixar al subsol, sense explotar, una part important dels recursos (un fet que, per cert, reforça la idea que no ens faltaran combustibles fòssils en el futur, sinó que més aviat ens en sobraran). 

Notícies relacionades

En un nou context de creixement de la demanda lligat a un sentiment d’optimisme econòmic, alimentat per l’esperança del final pròxim de la pandèmia, la falta d’inversions explica en bona mesura l’escalada de preus recentment experimentada per carbó, petroli i gas. La magnitud, a escala global, de la turbulència inflacionària resultant i les seves conseqüències socials es poden intuir fàcilment si es considera que, ara com ara, al voltant del 80% de l’energia primària consumida al món prové de les tres matèries primeres citades.  

En l’actual situació d’emergència climàtica, la transició energètica és un imperatiu. No obstant, en vista del percentatge abans esmentat, gestionar bé els seus temps i els seus costos hauria de ser, més enllà de la retòrica i de la recerca de rèdits electorals immediats, una tasca prioritària per als nostres governants.

Temes:

Energia