04 d’ag 2020

Anar al contingut

Editorial

Fertilitat i pressió social

El retard de l'embaràs per motius laborals és un dels motius del 'boom' de la fecundació assistida

firma editorial català

El Periódico

Fertilitat i pressió social

Hi ha molts motius que porten una dona a voler ser mare, en un projecte compartit amb la seva parella o no. La il·lusió, l’herència del que s’ha viscut, la pressió social... una decisió i una experiència no exemptes de conflictes personals, com cada vegada més escriptores, artistes i pensadores s’esforcen a treure a la llum. A la complexitat de la decisió s’hi afegeix l’angoixa i la frustració quan la maternitat no és possible de forma natural. És un de tants temes de l’univers femení condemnats al silenci, sovint amb una càrrega injustificada de culpa o responsabilitat que es fa recaure únicament en la dona, quan, a més, els problemes d’infertilitat afecten cada vegada més els homes. 

Amb tot, dona, i de 39 anys, és el perfil mitjà del pacient que acudeix a Espanya a centres de reproducció assistida. Més de la meitat d’elles supera la quarantena i té problemes de fecunditat associats a l’edat avançada. Els nous dictats econòmics i socials empenyen a retardar el moment de la maternitat. Els factors que afavoreixen el retard de l’embaràs són diversos. Sens dubte, les exigències d’un mercat laboral que retarda l’emancipació i després continua penalitzant el desenvolupament professional de les dones. Però també uns patrons de consum que allarguen la joventut fins al que, no fa gaire, era considerat maduresa. El problema és que, encara que la dona sigui jove, el seu aparell reproductiu ja no ho és. L’edat òptima per quedar-se embarassada és entre els 20 i els 30 anys, una dècada especialment complicada en el desenvolupament d’una carrera professional.

Entretots

Publica una carta del lector

Escriu un post per publicar a l'edició impresa i a la web

Aquesta situació ha donat ànim als centres de reproducció assistida a Espanya. En 16 anys han augmentat en un 61%. Tot i que l’edat no és l’únic motiu que porta les dones a aquestes clíniques. La legislació espanyola és menys restrictiva que la d’altres països i autoritza la donació d’òvuls i semen, així com l’anonimat dels donants. Dones estrangeres sense parella masculina acudeixen als centres espanyols a beneficiar-se d’aquest marc legislatiu favorable.  

Però les tècniques de reproducció no són barates i tenen un elevat cost físic i emocional per a les dones que s’hi sotmeten. Més encara quan moltes ja arriben al tractament després de mesos, o anys, d’inquietud. Les conseqüències són rellevants. Més desgast físic i psíquic, i grans sumes de diners invertides. De la mateixa manera que la infertilitat s’ha de deslliurar de les estigmatitzacions del passat, també l’edat de la maternitat mereix formar part del debat.