Anàlisi

Tinc bitcoins i Hisenda ho sap

Davant del dubte, és millor no jugar-se-la i declarar els ingressos amb criptomonedes

Es llegeix en minuts
Tinc bitcoins i Hisenda ho sap

Benoit Tessier

Hisenda ha enviat una carta a gairebé 15.000 contribuents en què els comunicava que sap que durant l’any passat van estar operant amb criptomonedes i els recorda que, en cas d’haver obtingut algun benefici, aquest s’ha d’incloure en l’actual declaració de la renda com a guany patrimonial.

I és que, en aplicació del pla d’Inspecció, ha recollit informació a les empreses que es dediquen a l’intercanvi  de criptomonedes, els 'exchanges', aprofitant l’inevitable registre digital dels usuaris i de totes les seves operacions.

Els afectats hauran de declarar a la casella 389 la diferència entre l’import obtingut per la venda o transmissió de les criptomonedes durant 2018 i l’import de la compra o adquisició de les mateixes en el seu dia. Si la diferència és positiva, o sigui, si s’ha generat algun benefici, aquest passarà a tributar en la base imposable de l’estalvi

amb un tipus del 19% al 23%.

En canvi, si han tingut pèrdues, aquestes no afectaran el resultat de la declaració. En el cas que s’hagin venut criptomonedes que van ser adquirides en diferents dates i amb diferents preus, es recomana aplicar el

mètode de valoració FIFO, és a dir, considerar sempre que les primeres accions que s’han venut corresponen les primeres que es van comprar.

¿Què passa si el contribuent no rep cap carta d’Hisenda malgrat haver operat amb criptomonedes durant l’exercici passat? L’aconsellable és declarar igualment les operacions realitzades i els beneficis obtinguts. D’aquesta manera es tributarà en forma i termini i s’evitaran recàrrecs i sancions. La mateixa recomanació serveix si les operacions van ser en anys anteriors i tampoc s’ha rebut cap requeriment previ de l’Administració, havent de presentar en aquest cas una declaració complementària extemporània que comportarà un recàrrec del 5% al 20% en funció de la demora en la seva presentació.

Hisenda té fins a quatre anys per comprovar i realitzar inspeccions, de manera que si es rep una comunicació d’inici d’actuacions inspectores abans que prescrigui l’impost, no només s’haurà d’abonar el que no es va ingressar en el seu dia, sinó que també portarà una sanció tributària que pot oscil·lar entre el 50% i el 150% del

Et pot interesar

que s’ha deixat d’ingressar en funció de la qualificació de la infracció.

Es pot advertir que, en aplicació de l’última modificació de la directiva europea contra el blanqueig de diners, molt aviat els proveïdors de serveis de canvi de criptomonedes i de custòdia de moneders o 'wallets' estaran obligats a informar l’Agència Tributària  sobre les operacions realitzades pels seus clients sense necessitat de requeriment previ, igual com ja ho fan els mitjancers financers, els bancs i els notaris respecte de les operacions amb monedes de curs legal. Per tot això, millor no jugar-se-la i passar per Hisenda abans que sigui massa tard.