Anar al contingut

L'era digital

Algoritmes que disparen les alertes

Carmina Crusafon

Les estratègies de Facebook arriben ara la detecció de perfils suïcides entre els seus usuaris


Un avenç ha tornat a portar Facebook al centre de l’actualitat informativa. En aquesta ocasió, el motiu ha sigut l’ús d’un software per detectar suïcidis en la seva plataforma. A partir d’aquesta notícia, es poden identificar tres aspectes rellevants.
    

Primer, el nou programari és un exemple del progrés del que es coneix com a intel·ligència artificial. Vivim en un món on els algoritmes són responsables de moltes de les nostres accions quotidianes. El seu ús cada vegada és més sofisticat. Un dels trets més significatius és la capacitat d’anàlisi i de predicció a partir de multitud de dades recollides. En aquest cas de Facebook, la possibilitat d’analitzar milions de comentaris permetrà donar senyals d’alerta que posaran en marxa mecanismes d’ajuda en curts espais de temps. La novetat també és la possibilitat de fer aquest escombratge de dades no només en anglès, sinó també en altres llengües. El ritme dels avenços és ràpid, i cada vegada més el treball d’equips multidisciplinaris i ubicats en diferents parts del món permet abordar aquest tipus de problemes amb una acció coordinada i col·laborativa. ¡Benvingudes siguin aquest tipus d’iniciatives!

Protecció de dades

El segon aspecte a assenyalar és que l’abast d’aquest servei anirà més enllà dels Estats Units, però no arribarà a la Unió Europea. L’acció pretén tenir un abast global, però es troba amb certes limitacions. ¿Per què? El tema en qüestió no és l’expansió geogràfica del servei, sinó la protecció de dades dels usuaris de la plataforma. La bondat del servei per detectar suïcidis xoca amb certes proteccions de l’entorn digital. La Unió Europea té una política més restrictiva per garantir que l’accés a les dades estigui autoritzat pels ciutadans i, a més, es protegeixin els seus drets davant les grans corporacions. Alguns volen interpretar aquestes accions com una protecció europea enfront dels gegants digitals nord-americans. Aquesta és certament una interpretació interessada. Ara mateix s’estan revisant les noves regles de joc en la protecció digital de les dades en instàncies europees. No és un tema menor, sinó de gran importància; i per tant és el moment d’analitzar amb detall totes les possibles conseqüències de l’ús de les dades personals.
    

Finalment, cal emmarcar aquesta acció dins de les estratègies de Facebook davant els nous reptes que planteja l’era digital. No ha estat la pionera a iniciar aquest tipus d’accions, cal assenyalar que Google i Twitter ja van presentar accions prèviament per poder donar solucions al problema dels suïcidis. És veritat que la que Facebook presenta és molt més avançada que les que ofereixen les altres dues companyies. A més a més, complementa la voluntat de millorar els seus serveis a la comunitat, que és un dels lemes del seu creador, Mark Zuckenberg. La possibilitat d’oferir vídeos en directe a través de la plataforma va comportar certs usos no desitjats, de manera que ara es vol ajudar a reconduir la situació amb accions positives, com la que s’ha anunciat de detecció de suïcidis, perquè les contrarestin.