1
Es llegeix en minuts
Efecte Planeta

ENRIQUE CALVO

Que el primer grup editorial traslladi la seva seu a Madrid pot semblar simbòlic. El Gremi d’editors de Catalunya perdrà l’hegemonia en perdre el soci que més cotitza. Però potser patirà més el de Madrid, perquè el gegant hi posarà ordre amb mentalitat barcelonina.

Ara bé, si la gran majoria de fugues empresarials responen, ni que sigui en part, a raons econòmiques de pes, la de Planeta és política i només política, com han explicitat els seus responsables. Es diu, sobre els centenars de canvis, si els efectes econòmics són molt limitats, si més no d’entrada. Que patiran poc els impostos i més les cotitzacions a les cambres de comerç o al Foment del Treball, que perdran influència i capacitat d’oferir serveis. Suposem que no es tracta de l’inici d’una deriva creixent d’activitat econòmica. Fins i tot en aquest cas, les alarmes culturals s’haurien d’encendre, i no parlem de la possible davallada de 62 per abandó d’escriptors catalans, amb efectes potser letals sobre Enciclopèdia. D’editorials petites i eficaces no en falten.

Notícies relacionades

Parlem de la pèrdua de vocació hispànica de Barcelona. Més enllà de la desafecció política, Espanya s’ha convertit en un objecte emocionalment problemàtic i desagradable per a la immensa majoria de catalans. Si el conflicte dura, i sobretot si s’endureix, cosa ben possible, els que consideraríem una gravíssim pèrdua que Barcelona passés a ser només la capital de la cultura catalana hauríem de començar a planificar missatges i actuacions conjuntes.

Fins i tot els que pensen que la independència que ens cal és la de Portugal haurien de convenir amb tots els que no ho desitgen així que la interdependència cultural hispànica és mil vegades més desitjable que no pas l’aïllament de Lisboa. Podríem quantificar-ho en termes de mercat, de pèrdua de producció i de vendes. Però encara són més tràgics els abismes de l’ànima.