Anàlisi

El control de la veritat a internet

Per superar la desconfiança sobre la informació a la xarxa s'ha de posar en mans de les persones eines de participació en el filtratge

2
Es llegeix en minuts

D iversos esdeveniments ens han alertat sobre el fenomen de la desinformació. Sorgeixen conceptes com 'postveritat' i debats públics sobre el paper dels serveis de la societat de la informació. ¿Ha de desactivar Google l’etiqueta de notícies destacades si és que no les filtra? ¿Ha de crear Facebook un servei extern de verificació de notícies? Alguns gurus intenten eludir aquest debat parlant de la difícil frontera entre opinió i desinformació i afegint-hi el rebuig de la censura.

L’etapa de generalització dels mitjans socials va suposar un increment de la democratització de la informació. Actualment, la proliferació d’informació no fiable, la incapacitat de processar la recepció massiva d’informació i la utilització de les xarxes per part de tots els poders ha generat desconfiança en la xarxa com a espai públic d’informació

La xarxa oberta, basada en la participació massiva i distribuïda, és la que produeix resultats d'innovació econòmica i benefici social

Diverses veus del periodisme digital reclamen espais de confiança. ¿Com i qui construeix aquests espais que indiquin quina informació és veraç? ¿Qui té aquest poder? ¿Volem un 'jutge mundial' o unes quantes mans que assenyalin la informació veraç?

LA FIABILITAT DE LES FONTS

El cert és que hauríem de disposar de recursos individuals i col·lectius per contrastar la fiabilitat de les fonts. Perquè la mirada crítica de cada persona és fonamental. I, al mateix temps, la formació de la ciutadania per discriminar la informació en l’era de la societat-xarxa es converteix en requisit per a qualsevol democràcia del segle XXI.

«Després d’una etapa de llibertat, els poders intenten controlar les noves eines, limitar la llibertat. L’única validació ha de ser 'peer to peer'», deia recentment un activista digital.

Una de les grans innovacions que va aportar Google va ser donar el poder als usuaris. Als buscadors antics apareixia primer qui més pagava; al 'page rank' de Google, els que més referències tenen.

MECANISMES OBERTS I TRANSPARENTS

Notícies relacionades

Cada servei d’internet hauria de disposar d’un 'true rank', un rànquing participatiu per construir la veritat entre totes les persones. Perquè la informació és la nova matèria, les dades són el nou 'input' de l’economia i la nova societat. I la xarxa oberta, basada en la participació massiva i distribuïda, és la que produeix resultats d’innovació econòmica i benefici social.

Per superar l’actual etapa de desconfiança sobre la informació a internet s’ha de posar en mans de les persones les eines que permetin participar directament de la construcció de la veritat a la xarxa. Aquest és l’esperit de la xarxa de xarxes. Internet neix de compartir xarxes i coneixements, genera els millors resultats quan les eines permeten a les persones construir projectes. La millor manera de descodificar la informació veraç passa per comptar amb mecanismes oberts, transparents i que tinguin participació de les persones.