13 d’ag 2020

Anar al contingut

MOBILITZACIÓ A BARCELONA

La innovació disruptiva en el sector del taxi

FERRAN NADEU

La innovació disruptiva en el sector del taxi

Ester Oliveras

Els beneficiaris indiscutibles d'una flexibilització serien els consumidors, tant en termes de preu com de qualitat del servei

El sector del taxi es caracteritza per nombroses normatives al voltant del seu funcionament i, tradicionalment, ha gaudit de considerables mesures proteccionistes en comparació amb altres activitats econòmiques. Un sector rígid que, inevitablement, entra en crisi quan apareixen noves fórmules empresarials que amenacen aquest status quo.     

Les mobilitzacions actuals són una mostra de la resistència d’aquest sector. És obvi que un sector tan regulat difícilment és sostenible en una època en què estan emergint noves formes d’organització empresarial més flexibles i creatives. El desenvolupament de plataformes electròniques facilita l’intercanvi d’informació, béns i serveis entre particulars, i propicia noves formes de creació de valor.

Una d’aquestes plataformes és Uber, que competeix amb el sector del taxi. Uber es va constituir a San Francisco fa menys d’una dècada, i és un clar exemple d’innovació disruptiva. El cas d’aquesta empresa s’utilitza habitualment a les aules per explicar el gran impacte que pot provocar la irrupció de la tecnologia permetent noves formes d’organització empresarial. L’aparició d’Uber no ha deixat indiferent cap país, precisament, perquè ha succeït en un sector molt regulat. L’empresa vol competir en el servei, però a la vegada vol evitar les regulacions monopolístiques.

Flexibilitzar les tarifes, compartir trajectes i facilitar serveis especials pot evitar que el sector del taxi tradicional s'afegeixi a la llista de los que no s'han sabut adaptar

PREU I SERVEIS

Vegem què ofereix Uber. En primer lloc, la plataforma permet als usuaris contactar amb vehicles privats i contractar transport local, similar a un servei de taxi. La diferència rau en el fet que la regulació i les tarifes prefixades no han incentivat els taxistes a oferir un bon servei. El servei ofert per Uber està més ben valorat. Segon, el preu per quilòmetre varia en funció de la demanda. És a dir, un matí a les nou, quan plou i hi ha molta demanda, el preu puja; i a la inversa, quan la demanda baixa, baixa el preu. Aquesta dinàmica pot atraure usuaris que, a preus habituals, no considerarien l’opció d’agafar un taxi.

NOUS LLOCS DE TREBALL

Els beneficiaris indiscutibles d’una flexibilització serien els consumidors, tant en preu com en qualitat del servei. En canvi, els governs perdrien recaptació a causa de la disminució en els ingressos per llicències. També semblaria que els taxistes podrien empitjorar la seva situació laboral per la competència.

Un estudi acadèmic realitzat per la Universitat d’Oxford en ciutats dels Estats Units on Uber ha estat en funcionament entre el 2009 i el 2015 apunta que la pèrdua d’ingressos dels taxistes va ser del 10%. Però aquesta pèrdua és compensada per nous llocs de treball i, globalment, no hi ha un efecte negatiu sobre l’ocupació. En definitiva, els canvis tecnològics estan afectant tots els sectors econòmics. És un bon moment per aprendre dels que han començat i sembla que els va bé. Flexibilitzar les tarifes, permetre compartir trajectes, facilitar serveis a mida, i altres mesures, poden evitar que el sector del taxi tradicional s’afegeixi a la llista dels que no s’han sabut adaptar.