Anar al contingut

Tecnologia i igualtat

Del mòbil a la transformació digital: impacte social de l'MWC

Oriol Illa

Els serveis d'atenció a les persones encara tenen poca penetració tecnològica

En un món digital, on els dispositius mòbils són instruments cada cop més imprescindibles per fer front a la nostra quotidianitat, no pot haver transformació social sense transformació digital. I a la inversa, sense que la transformació digital arribi a l’acció i intervenció social, a l’administració i al conjunt de serveis públics, difícilment aconseguirem combatre les desigualtats, ni la possibilitat d’oferir igualtat d’oportunitats al conjunt de la ciutadania.

La transformació digital ha canviat, i canviarà encara més, la forma en que es produeixen i es presten els serveis i també la manera en la que es relacionen clients-usuaris-ciutadans amb proveïdors-empreses-administracions publiques. Aquest canvi modifica radicalment la relació entre cadascun d’ells, obligant les entitats, les empreses i les administracions públiques a adaptar-se constantment a les novetats tecnològiques que impacten, vulguem o no, sobre la nostra vida. La majoria d’indústries inverteixen recursos i personal a aquesta transformació. En el sector social, però, encara hi ha molta feina a fer. Si bé hem incorporat noves eines de gestió -a la captació de fons, a la gestió documental, als recursos humans o a la formació-, no hem dissenyat suficients eines pels processos que desenvolupem en la prestació de serveis públics -atenció a la gent gran, suport a la discapacitat, tractament d’addiccions o educació infantil, per posar alguns exemples. 

MOLTA ATOMITZACIÓ, POC FINANÇAMENT

Aquesta setmana Barcelona serà la capital mundial del mòbil. En ella s’hi presentaran les tecnologies més innovadores en camps com l’internet de les coses (IoT) o la realitat virtual (VR). El Mobile World Congres és un aparador que anticipa una part de la transformació que la nostra societat viurà. El mòbil és avui un dispositiu que disposen el 95’5% de catalans. A més, el 16% de les start-ups a Barcelona es dediquen a solucions mòbils. El mòbil és utilitzat per la pràctica totalitat dels ciutadans i és un sector econòmic d’alt valor afegit que creix cada any més. Alguns dels motius que expliquen la poca penetració tecnològica en els serveis d’atenció a les persones són; una excessiva atomització en la prestació de serveis, una manca de finançament del sector privat o una necessitat, per part del tercer sector, de prioritzar l’atenció de necessitats davant la millora de processos.

La connectivitat
no resoldrà per
si mateixa 
les
desigualtats que patim

En aquest escenari, la Taula del Tercer Sector Social va impulsar, fa poc més d’un any, conjuntament amb l’Ajuntament de Barcelona, l’Obra Social de La Caixa, i la Fundació Mobile World Capital, el projecte M4SOCIAL,, que tenia com a objectiu la creació d’un escenari propici per a que desenvolupadors tecnològics posessin el seu coneixement al servei de tres grans reptes: la gestió habitatge social, la inserció laboral i reduir l’abandonament escolar prematur.

AL SERVEI DE LES PERSONES

El futur serà digital. I, amb ell, tindrem més eines per combatre les noves formes de desigualtat que podrien alimentar les borses d’atur, de pobresa i d’exclusió. És evident que cada cop estarem més connectats i que aquesta connectivitat no necessàriament resoldrà per si sola les desigualtats que patim. Però si que podem utilitzar aquesta connectivitat per posar-la al servei de més i millor educació, de més oportunitats econòmiques i de millors serveis públics i polítiques públiques que ens puguin garantir i mantenir un sistema de garantia de drets i de protecció social pels més vulnerables. La connectivitat del mòbil ens permet establir contacte i comunicar-nos il·limitadament, però també ens dóna una capacitat, encara per explotar, d’obtenir i utilitzar dades, que per a nosaltres, haurien d’estar al servei de les persones i de la seva qualitat de vida.

0 Comentaris
cargando