1
Es llegeix en minuts

El territori en què vivim

-la seva qualitat urbana i mediambiental, la dotació d'infraestructures i d'equipaments- condiciona

les nostres oportunitats de desenvolupament personal i social. Desatendre la relació

entre drets de la ciutadania i el territori significa permetre que l'espai públic es converteixi en expressió i causa de les desigualtats.

L'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) és conscient d'això i per aquest motiu sempre hem apostat per la construcció d'un espai públic de qualitat com a via per afavorir la igualtat d'oportunitats, la cohesió social i la convivència.

Hem continuat la feina

portada a terme per l'antiga Mancomunitat de Municipis de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (MMAMB) i l'hem reforçat amb actuacions

directes i col·laboracions

Notícies relacionades

amb els ajuntaments, la Generalitat  i l'Estat. Durant aquests quatre anys hem destinat més de 230 milions d'euros a la transformació de carrers, passejos, parcs, rius i platges. Es tracta d'una aposta per la dignificació dels espais, des del centre de les ciutats fins a l'últim barri, per articular una xarxa d'espais verds i d'equipaments que millorin la qualitat de vida en el territori.

Durant aquests anys de crisi econòmica l'AMB ha reforçat la seva inversió per no deixar que es perdessin les millores aconseguides en el passat, amb la seguretat que es tracta de l'expressió territorial del tipus de societat que som i que volem seguir sent.