Els impostos, una referència obligada

2
Es llegeix en minuts

Coneguda la imputació de Josep Maria Bartomeu, president del Futbol Club Barcelona, així com d'aquesta entitat com a persona jurídica, per un presumpte delicte fiscal que s'hauria comès el 2014 en el fitxatge del jugador brasiler Neymar -en què Hisenda calcula un frau de 2,8 milions d'euros-, hauríem d'analitzar en primer lloc una sèrie de conceptes fiscals per poder centrar el tema.

El primer d'aquests conceptes és per què en aquest cas es parla de delicte fiscal i no d'infracció tributària, dos conceptes que fàcilment es poden confondre, però que són molt diferents, ja que el primer pot comportar penes de presó, mentre que la segona és una infracció administrativa que en alguns casos pot ser sancionable i en d'altres no.

Segons el Codi penal, es consideraran delicte fiscal totes les conductes en què «la quantia de la quota defraudada, l'import no ingressat de les retencions o ingressos a compte o de les devolucions o beneficis fiscals indegudament obtinguts o disfrutats excedeixi de 120.000 euros». Però, a més, perquè existeixi delicte i no infracció administrativa no n'hi ha prou de deixar d'ingressar la quantitat mínima fixada per la llei, sinó que és necessari que de manera afegida existeixi el denominat element subjectiu del delicte, és a dir, una actuació del subjecte tendent a evitar el pagament.

En aquesta ocasió, el jutge Ruz considera que hi ha una evidència que -per al cas d'haver incomplert la seva obligació de retenció de l'IRPF imposada per la normativa tributària- es pogués haver superat en excés el límit de 120.000 euros de quota defraudada, de manera que concorren «indicis suficients per a la investigació sobre la possible comissió d'un nou delicte contra la Hisenda Publica en el que és relatiu a l'IRPF corresponent a l'exercici de l'any 2014».

Per una altra part, si bé tots sabem que les retencions són les quantitats que es lleven al contribuent pel pagador de determinades rendes per ingressar-les a l'Administració tributària com a «avançament» de la quota de l'impost que el contribuent ha de pagar, pot ser que alguns desconeguin que, amb caràcter general, totes les persones jurídiques i altres entitats estan obligats a retenir o ingressar, tan bon punt satisfacin rendes sotmeses a aquesta obligació.

Notícies relacionades

Segons el fiscal, el club estava obligat l'any passat a «practicar la retenció a compte per l'IRPF, ja que el jugador ja és resident fiscal a Espanya aquell any», i segons Hisenda el club no ha fet aquesta retenció, xifrada en 2,6 milions. És clar que tot club de futbol està obligat a efectuar retencions, d'aquí ve que el primer que hagi demanat el jutge siguin els certificats de retencions que s'haguessin practicat en relació amb els fets, i hagi reclamat a l'Agència Tributària un informe complementari de la informació que obri en poder seu.

Sens dubte, en el futbol influeixen molt els sentiments i l'amor pels colors, però en una societat avançada és sa que la justícia faci el seu paper i que actuï de manera vigilant i indiscriminada amb qualsevol persona o entitat.