Tensions en el gegant asiàtic

Corrupció amb peculiaritats xineses

L'actual campanya contra els corruptes a la Xina pot fracassar si no afronta les arrels del fenomen

3
Es llegeix en minuts

La lluita contra la corrupció a la Xina està provocant una sèrie d'efectes dramàtics. Fa uns quants dies, alts funcionaris de Mongòlia Interior o Shanxi, per citar algun cas concret, optaven pel suïcidi, un tallant-se les venes, un altre saltant per la finestra del seu edifici residencial. Més de mig centenar de casos similars s'han registrat en els últims mesos, fet que revela fins a quins extrems arriba la virulència punitiva exercida contra els funcionaris sota sospita, sotmetent-los a una pressió que no sempre poden suportar.

La determinació mostrada per les autoritats xineses en el combat a aquest flagell va en paral·lel a la reforma competencial i administrativa per millorar l'eficiència burocràtica. Els canvis en la gestió que apunten a la liberalització d'autoritzacions i procediments es tradueixen en minva de les oportunitats dels funcionaris per acumular guanys indeguts en virtut de la seva posició.

Simplificació, descentralització i impuls al mercat van de la mà ­mentre sorgeix en paral·lel la preocupació per l'enfortiment de la vigilància en aquesta peculiar transició. De fet, és inseparable aquest procés de les mesures de privatització parcial de les grans empreses que estan operant en sectors clau

És el cas de la Corporació de Gestió d'Actius Huarong, de l'energètica Sinopec, o de la Corporació d'Energia Guanghui, estendards de la promoció de la propietat mixta seguint els cànons ideològics del que és políticament correcte. O del plantejament de rebaixes significatives en els salaris dels executius de les grans empreses públiques, deu vegades per sobre dels percebuts pels funcionaris amb rang de viceministre.

Pràcticament ningú a la Xina s'atreveix a posar en qüestió l'actual campanya contra la corrupció, ni tan sols els mètodes utilitzats encara que potser s'apunti més als símptomes que a les causes. És tan gran l'afartament acumulat amb aquestes conductes que afecten singularment el nivell de confiança pública en les autoritats. La reflexió sobre la naturalesa estructural del fenomen impulsa el debat sobre la mateixa idoneïtat del sistema polític per a la seva incentivació, no tant en el pla ideològic o conceptual com en algunes de les seves manifestacions més arrelades.

Sense passar per alt els components culturals, sociològics i polítics que incideixen en el problema, un estudi de la Universitat Normal de Shandong posa l'accent en la concepció d'un sistema funcionarial que exigeix la disponibilitat i entrega total dels servidors públics sacrificant qualsevol altra fidelitat, inclosa la conjugal i familiar. El desastre sentimental de les vides de certs funcionaris està directament lligat a les condicions de treball, assegura l'estudi, i estaria en l'origen de comportaments associats a la corrupció. Reivindica per això congeniar millor treball i família per superar el buit emocional de molts funcionaris.

L'objectiu de l'actual campanya contra la corrupció està relacionat amb la moralització de la vida pública i la necessitat de reforçar l'eficàcia del Partit i preservar el seu lideratge, però desatén qualsevol enfocament innovador sobre les obligacions professionals dels funcionaris, ubicats en el centre de la diana. La intimidació i el càstig han de complementar-se amb l'educació però probablement també amb respostes als problemes assenyalats en aquest estudi.

Notícies relacionades

L'assetjament es completa amb el foment d'un sistema de delació i recompensa, habilitant espais a internet amb bona acollida de públic, actualitzant els mecanismes de control a l'ús de la maquinària burocràtica a disposició del sobirà ja en els llunyans temps del legisme, quan la Xina feia la seva aparició com a tal en la història.

D'altra banda, el punt d'arrencada d'aquesta política és la comissió de disciplina del Partit, una entitat semiopaca que actua al marge de l'estructura judicial amb un nivell d'obediència supina al lideratge polític de torn. Això alimenta les sospites de lluita de clans entre bastidors que es veurien minvades amb més foment de la intervenció judicial i la seva independència sense restar per això competència a la seva acció. Però aquesta només intervé a posteriori i les seves decisions estan en bona mesura predeterminades. Tot i la seva intensitat i dramatisme, si la campanya contra la corrupció a la Xina no afronta les arrels del fenomen és possible que reaparegui amb força quan les aigües tornin al seu curs. Així mateix, en altres llocs, potser llunyans però igualment molt frenats per idèntiques conductes, separant el gra de la palla, faríem bé d'interessar-nos a tafanejar. Probablement, alguna cosa es podria aprendre.