Col·labora:

Recursos metropolitans

En temps de coronavirus, l’AMB presenta els pressupostos més socials

  • Els comptes de l’AMB per a l’any vinent ascendeixen a 2.230 milions, un 19% més

  • La prioritat és invertir en els sectors socials i econòmics més fets malbé en temps de pandèmia

  • Crea un crèdit de 110M€ per a actuacions de transició energètica i mobilitat sostenible

En temps de coronavirus, l’AMB presenta els pressupostos més socials
2
Es llegeix en minuts

En un context social i econòmic dur a causa de la pandèmia i els seus efectes, l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) planteja els seus pressupostos més socials per impulsar projectes i programes que redundin en una millora de la qualitat de vida dels ciutadans. Amb un increment d’un 19% respecte a les finances aprovades a l’exercici anterior, l’AMB prioritza en el seu pressupost les ajudes per mitigar els efectes de la Covid-19 i el desenvolupament de plans per pal·liar els efectes de la crisi que ja es fa veure en diversos àmbits econòmics de l’àrea metropolitana.

D’aquesta manera, el pressupost general de l’AMB per al 2021 ascendirà a 2.230,8 milions d’euros. L’aprovació definitiva dels comptes anuals es va dur a terme el 22 de desembre, i va incloure un crèdit de 110 milions d’euros per dotar el Pla de Sostenibilitat Ambiental (PSA).

«La prioritat d’aquests pressupostos és mantenir els serveis i la qualitat», apuntava el gerent de l’AMB, Ramon Torra. En termes quantitatius, es tracta del tercer pressupost del sector públic de Catalunya, darrere dels de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona. «Tenim un pressupost en creixement, expansiu», resumia Torra.

Eixos clau

En un context de pèrdua de llocs de feina associats als serveis, a la indústria i al comerç; amb un descens dels ingressos i una pèrdua de poder adquisitiu de la ciutadania i les conseqüents dificultats per pagar una vivenda i les taxes, impostos i rebuts; els pressupostos de l’AMB se centren a donar una empenta als sectors socials i econòmics més necessitats en aquests moments i per efecte de la pandèmia. Així, s’impulsen noves línies d’actuació en matèria social i de recolzament a l’economia productiva, una promoció de l’ocupació i l’economia social i solidària, a més de promoure millores a nivell urbanístic i de construcció de vivenda social, sense oblidar l’aposta en matèria ambiental i per la solidaritat i cooperació. 

Entitat pública

Entitat públicaEl pressupost consolidat de l’AMB l’integren el de la mateixa institució, el del seu organisme autònom Institut Metropolità del Taxi (IMET), l’estat de previsió de despeses i ingressos de l’entitat pública empresarial local Institut Metropolità de Promoció del Sòl i Gestió Patrimonial (IMPSOL), i els estats de previsió de despeses i ingressos de les societats en les quals participa, íntegrament o majoritàriament: Transports de Barcelona, SA, de Ferrocarril Metropolità de Barcelona, SA, Projectes i serveis de mobilitat, SA, TMB, SL, Informació i Serveis, SA, Societat Metropolitana de Rehabilitació i Gestió, SA (REGESA), Regesa Aparcaments i Serveis, SA. 

Notícies relacionades

Inclou, també, els consorcis que formen part del sector públic institucional de l’AMB: el Consorci Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona (IERMB), el Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola, el Consorci Besòs Tordera i el Consorci Ecoparc 4.

Congelació de taxes i més ajudes