30 set 2020

Anar al contingut

Col·labora:

REUTILITZACIÓ DE RECURSOS

Patrocina:

Una segona vida per a l'aigua

S'activa finalment l'Estació d'Aigües Regenerades del Llobregat

Una segona vida per a l'aigua

El febrer passat, l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) i l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) van firmar un conveni per reactivar l’Estació de Regeneració d’Aigües (ERA) del Prat del Llobregat. Les instal·lacions –de titularitat de la Generalitat de Catalunya– consisteixen en una planta tractament de l’afluent de la depuradora del Prat del Llobregat, uns pous contra la intrusió salina, la planta desalobradora de Sant Boi, les basses de recàrrega de la vall baixa del Llobregat i les canonades de bombatge al riu fins a la resclosa de Molins de Rei. 

L’ERA es va construir durant la sequera del 2007. No va tenir mai un funcionament gaire continu, però l’AMB hi ha anat realitzant treballs de manteniment per si es necessitava en un futur. I ara, malgrat que aquesta tardor ha sigut molt plujosa, la posada en marxa d’aquesta instal·lació és clau per augmentar la garantia d’un bon subministrament d’aigua a la metròpolis, en risc per culpa dels efectes del canvi climàtic. Aquest fet requereix tenir operativa al 100% aquesta ERA, per augmentar els cabals que circulen pel riu i, també, per contribuir a recarregar les reserves estratègiques dels aqüífers, així com aportar cabals ambientals a les llacunes de la vall baixa i el delta del Llobregat i frenar la intrusió d’aigua salada del mar. 

Depenent de les reserves d’aigua del territori, aquestes instal·lacions permeten reutilitzar l’aigua tractada per ser abocada riu amunt altre cop, després de ser degudament depurada mitjançant un procediment especial, que li atorga una qualitat addicional. “Però l’objectiu final és millorar els recursos hídrics propis que té la metròpolis i no generar dependència d’altres territoris”, afirma el vicepresident de Medi Ambient de l’AMB, Eloi Badia.

ESCENARIS I USOS

L’ERA del Prat del Llobregat pot arribar a produir fins a 3 metres cúbics d’aigua per segon, que és el consum equivalent d’una població de més d’un milió d’habitants, és a dir, el 25% de la demanda de l’àrea metropolitana. 

Els usos d’aquesta aigua regenerada són diversos. S’utilitza per al reg agrícola sense necessitat d’extreure-la dels recursos subterranis o superficials. També té un benefici ecològic, i es fa servir per mantenir els rius i les zones humides. Per exemple, l’aigua regenerada es torna als corredors del delta del Llobregat per restituir part dels recursos hídrics de la zona. O s’utilitza com a barrera contra la intrusió salina de l’aigua del mar als aqüífers. Així mateix, l’aigua regenerada també s’utilitza en processos industrials, en la neteja urbana de carrers i clavegueram o en activitats lúdiques.

Ara mateix l’estació ja està en funcionament, però el conveni firmat entre l’AMB i l’ACA estableix tres escenaris d’explotació. En el primer escenari, amb les reserves en situació de normalitat, s’activa l’aigua regenerada amb un tractament convencional per crear una barrera contra la intrusió salina i garantir la qualitat de l’aqüífer del Llobregat. El segon escenari és un tractament continu, en què, a part de la injecció de l’aigua ultrafiltrada i osmotizada a l’aqüífer, l’aigua regenerada és bombada riu amunt, mitjançant una canonada, per sota de la captació de la depuradora de Sant Joan Despí. “És a dir, no entrarà en cap cas en el servei de proveïment: s’abocarà al riu per conservar-ne el cabal ecològic, tal com estableix la directiva marc de l’aigua”, comenta el responsable de Sanejament de l’AMB, Àlex Prada. 

Si el nivell de la sequera continués augmentant i passés a un nivell d’alerta, l’ACA podria establir que aquesta aigua, en comptes de ser abocada riu avall de la potabilitzadora de Sant Joan Despí, fos portada a l’altura de la resclosa de Molins de Rei, 7 km aigües amunt de la potabilitzadora. Així, barrejant l’aigua natural del riu amb la que s’aportaria des de l’estació de regeneració, després d’aquests quilòmetres seria captada per la potabilitzadora de Sant Joan Despí, on es reutilitzaria i es potabilitzaria. Actualment les instal·lacions funcionen seguint el primer supòsit, en què l’objectiu és mantenir en bon estat els aqüífers i frenar la intrusió salina. En qualsevol cas, el volum d’aigua que s’ha de produir serà variable segons l’estat hidrològic i l’establirà mensualment l’ACA.

¿Com es regenera l’aigua?

- Segons l’ús final de l’aigua regenerada, cada una té un tipus de tractament o un altre. 

- El tractament anomenat de “regeneració bàsica” permet  reutilitzar l’aigua per al manteniment de rius i zones humides, per a la neteja urbana i per a determinats usos industrials.

- Per exemple, a l’ERA del Prat de Llobregat, el tractament de regeneració bàsica de l’aigua consisteix en un procés de coagulació, floculació, filtració i desinfecció.

- Si també s’ha de reduir el contingut de sals, s’hi apliquen tractaments específics, com l’electrodiàlisi reversible. D’aquesta manera, l’aigua regenerada pot fer-se servir per al reg agrícola.

- En els casos en què es necessita una aigua de la màxima qualitat, s’aplica un tractament de “regeneració avançada”, mitjançant l’osmosi inversa amb una filtració prèvia que permet usos com la barrera contra la intrusió salina de l’aigua del mar a l’aqüífer d’aigua dolça del riu Llobregat.

- Finalment, l’aigua regenerada, si se’n fa una posterior potabilització, pot arribar a utilitzar-se com a aigua de boca.