Anar al contingut

Col·labora:

NOVES INSTRUCCIONS

Del mètode a l'acció

L'AMB publica la primera sèrie de volums que recullen l'estratègia metropolitana partint d'una nova metodologia

L’Àrea de Planificació Estratègica de l’AMB ha ideat una nova metodologia per planificar estratègicament la metròpolis basant-se en el concepte de resiliència, que és la capacitat de recuperar-se davant l’adversitat per continuar projectant el futur.

Aquesta espècie de manual d’instruccions global d’àmbit metropolità serveix de relat base per incloure tot el conjunt d’estratègies metropolitanes definides per a aquest mandat en el Pla d’Actuació Metropolità (PAM), i convertir-les en accions palpables, mitjançant la inclusió d’un diagnòstic basat en una anàlisi DAFO; però, a més, inclou una projecció de futur i una continuïtat, així com també té en compte tots els possibles riscos que comporten. En aquest sentit, l’Àrea de Planificació Estratègica també ha elaborat un mapa de riscos en els quals s’estableixen els perills pels quals haurà d’estar preparada la metròpolis per dur a terme la seva estratègia. I és que “per dur a terme el PAM necessitem definir unes estratègies prèvies, que no només serveixin d’acompanyament a les accions actuals, sinó que també ajudin a afrontar les línies d’actuació del pròxim mandat”, resumeix el director de l’Àrea de Planificació Estratègica de l’AMB, Francesc Magrinyà.

EL SOMNI

L’AMB és una organització supramunicipal complexa que té competències pròpies a tot el territori metropolità. La institució va ser renovada i regulada el 27 de juliol del 2010 pel Parlament de Catalunya. Per al mandat 2011-2014, l’Àrea de Planificació Estratègica va elaborar el document Reflexió Estratègica Metropolitana (REM), que definia què havia de ser l’AMB a mitjà i llarg termini i indicava les línies globals d’actuació que es durien a terme. Un pla global i transversal que implicava a totes les àrees i tots els plans i projectes que es van posar en funcionament en l’
AMB. “Agafant el REM com a precedent, hem volgut fer un pas més enllà amb l’elaboració del DREAM”, explica Magrinyà. “I per a cada una de les 23 estratègies definides en l’actual Pla d’Actuació Metropolità, hem establert 25 volums que construeixen un relat per a cada una d’aquestes línies estratègiques i consoliden la seva implementació i uns objectius globals més a llarg termini”, afegeix. DREAM, que significa ‘somni’ en anglès, és també l’acrònim de ‘Diagnosi, Reflexió, Estratègies i Accions Metropolitanes’, i és el nom que rep el primer volum elaborat per l’Àrea de Planificació estratègica, però també és el nom que rep el projecte per si mateix.

La col·lecció DREAM proposa, després de la Reflexió Estratègica Metropolitana, la construcció de relats metropolitans de l’AMB. En altres paraules, les noves línies estratègiques de l’AMB es recullen en una sèrie de volums que segueixen una mateixa metodologia basada en la resiliència. Aquesta sèrie, o conjunt de llibres, és el projecte DREAM. Els diferents volums estan redactats per diversos especialistes de les diverses de l’ens metropolità, liderats per l’Àrea de Planificació Estratègica. Cada volum tracta un àmbit sectorial concret, des de l’anàlisi i el desenvolupament estratègic fins a la proposta d’accions pilot concretes en l’àmbit metropolità. Són llibres dirigits al personal tècnic de l’AMB o adjacent a la institució i als polítics i gestors implicats en les accions metropolitanes en general. Aquesta tardor es publicaran els primers volums que són el ‘DREAM (I)’, ‘L’economia circular (II)’, ‘L’agricultura en l’AMB (III)’ i ‘La transició a la mobilitat sostenible en l’AMB (IV)’

PROJECTES APROVATS

Del segon i tercer llibre sobre l’economia circular i l’agricultura metropolitana ja es desprenen tres projectes aprovats. “Un exemple més de com convertir unes línies estratègiques en accions concretes”, comenta el director de l’Àrea de Planificació Estratègica. Els esmentats projectes són: la producció de menús ecològics per proveir menjadors escolars de la metròpolis; la posada en marxa d’accions concretes dins del Programa Metropolità de Simbiosi Industrial, com la Plataforma de Recursos Circulars i convertir el campus del Besòs de la UPC en un laboratori d’economia circular, i la creació d’una nova estratègia d’aprofitament de les sinergies agrourbanes als municipis de muntanya del territori.

L’objectiu estratègic del projecte dels menús ecològics és potenciar l’agricultura metropolitana mitjançant la creació de circuits de comerç de proximitat i l’augment del consum de la producció local metropolitana als menjadors escolars del territori. “Ja tenim pactats uns terrenys amb els pagesos per estar preparats per a quan existeixi una demanda que pretén proveir unes 15 escoles del Baix Llobregat, és a dir uns 2.700 menús diaris”, explica Magrinyà.

Quant al segon projecte, l’AMB proposa facilitar assistència tècnica a municipis i empreses del territori mitjançant la creació de la Plataforma de Recursos Circulars, que vol ser una base de dades sobre economia circular per donar suport a tots aquells projectes destinats a posar en marxa estratègies d’economia circular i simbiosi industrial a la metròpolis. 

Així mateix, una altra de les accions concretes consisteix a convertir el campus del Besòs de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) en un laboratori d’economia circular, que aporti solucions innovadores a les necessitats socials i econòmiques emergents. I, finalment, amb referència a l’aprofitament de sinergies agrourbanes, l’ens metropolità proposa la creació d’un programa als municipis de muntanya per fer servir la biomassa del bosc per fer pèl·lets per a les calderes dels equipaments de tots aquests municipis.